Badania laboratoryjne granulowania mułów węglowych

www.miesiecznikchemik.pl
Autor:  Jacek Feliks  |  05-06-2012 00:00
Odpady górnicze, zwane również wydobywczymi, to skały pochodzące z robót górniczych i przygotowawczych, udostępniających złoże kopaliny głównej, przede wszystkim skały nadkładu i przewarstwień.


Wstęp

Odpady te stanowią znaczną część ogólnej ilości odpadów; stanowią one ok. 27% wszystkich odpadów przemysłowych (Rys. 1).

Ilość tych odpadów, jak pokazują raporty środowiskowe, nie maleje (Tab. 1), chociaż większość nowotworzonych odpadów zostaje poddana odzyskowi, to jednak ok. 1,6 mln Mg rocznie jest unieszkodliwiana przez składowanie.

Największą część odpadów górniczych stanowią odpady przeróbcze, które obejmują materiał skalny wydobyty wraz z urobkiem i oddzielany w procesach wzbogacania kopaliny (np. w trakcie sortowania, rozdrabniania, płukania, flotacji), a ich udział w ogólnej masie odpadów wynosi średnio 88%. Z dotychczasowych badań wynika, że odpady węglowe mają cechy umożliwiające liczne zastosowania:
 • w budownictwie hydrotechnicznym i inżynieryjnym
 • w produkcji wyrobów budowlanych i ogniotrwałych
 • w rolnictwie jako nawóz lub podłoże
 • przy odzysku węgla, oraz jako surowiec niskoenergetyczny (muły) do spalania w elektrowniach,
 • jako podsadzka i materiał uszczelniający w robotach inżynierskich.
Dużą część wymienionych odpadów stanowią muły węglowe, które powstają w trakcie procesów wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego. Są to najdrobniejsze klasy o uziarnieniu poniżej 1 mm, w tym klasy poniżej 0,035 mm stanowią nawet do 60% składu ziarnowego mułów. W zależności od parametrów jakościowych (zawartość popiołu i siarki, wartość opałowa), muły te mogą być kierowane bezpośrednio do mieszanek energetycznych lub są deponowane w osadnikach ziemnych poszczególnych kopalń. W pracy zajmowano się mułami dostarczonymi z Kopalni Węgla Kamiennego "Piast", których wytwarzane ilości pokazano na Rysunku 2.
Struktura rozchodu tych mułów wygląda następująco: 72% zagospodarowywane jest jako odpad; 24% sprzedawane w mieszankach energetycznych, a reszta jako deputat i sprzedaż drobnicowa.

Ekonomicznie opłacalne jest zagospodarowanie mułów w mieszankach energetycznych, jednak problemem jest forma występowania mułu surowego. Duża wilgotność powierzchniowa mułu, wynosząca po odwodnieniu na filtrach ok. 25 do 30% powoduje specjalne trudności przy wyładunku tego produktu z wagonów, zwłaszcza w okresie zimowym, z powodu braku skutecznych tanich środków zabezpieczających przed zamarzaniem. Muł w klasie 0,1 mm z dodatkiem rozmytych iłów stanowi zawiesinę praktycznie niedającą się skutecznie w tani sposób odwodnić. Przykładowe parametry techniczne mułów pokazano w Tablicy 2.
 NAJWAŻNIEJSZE W BRANŻY
OGŁOSZENIA I KATALOGI
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
 • Zawód
 • Branża
 • Region
 • Wszystkie oferty 24h 7 dni
Aktualna liczba ofert:
35 653
OFERTY SZKOLEŃ
KATALOG FIRM
 • Nazwa firmy
 • Branża
 • Region
Aktualna liczba firm:
5 455
WYSZUKIWARKA NIERUCHOMOŚCI
 • Miejscowość
 • Kategoria
 • Typ oferty
 • Cena od
 • Cena do
Aktualna liczba ofert:
407 549
Polecane oferty
WYSZUKIWARKA PRZETARGÓW UZP
 • Treść
 • Zamawiający
 • Region
Aktualna liczba ofert:
2 403 805
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
 • Treść
 • Kategoria
 • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 991
GORĄCE KOMUNIKATY
WYSZUKIWARKA OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH
 • Nazwa obiektu:
 • REGION:
 • TYP OBIEKTU
Aktualna liczba ofert:
467
Wyszukiwanie zaawansowane
 • LICZBA UCZESTNIKÓW
 • LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH
 • INNE OPCJE
Aktualna liczba ofert:
467

POLECAMY W SERWISACH