Istotą działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysków a nie zobowiązań podatkowych

Autor:  Agnieszka Chamera, Prezes Zarządu PKF TAX  |  07-06-2011 00:00
Istnienie i funkcjonowanie grup kapitałowych w polskich realiach gospodarczych stało się już powszechne. Jest to niewątpliwie sposób na pozyskiwanie nowych rynków, technologii, integrację kapitału, ale również ważny element z punktu widzenia dywersyfikacji ryzyka biznesowego, optymalizacji wyników finansowych, w tym również poprzez odpowiednie planowanie podatkowe dokonywanych transakcji gospodarczych.
Istotą działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysków a nie zobowiązań podatkowych

Z prawnego punktu widzenia grupa kapitałowa tworzona jest z odrębnych prawnie podmiotów gospodarczych, powiązanych wzajemnie kapitałowo, ale również bardzo często osobowo, utworzonych dla realizacji wspólnego celu gospodarczego.

Prawo podatkowe poza szczególnymi zapisami przepisów prawa przewidzianymi dla podatkowej grupy kapitałowej, nie przewiduje szczególnych uregulowań "ułatwiających" realizację, założonych w ramach całego organizmu jakim jest grupa kapitałowa, wspólnych celów gospodarczych. Wręcz przeciwnie stara się stać na straży, aby istniejąca powiązania kapitałowe czy osobowe pomiędzy poszczególnymi członkami grupy kapitałowej nie wpłynęły na uchylanie się od obciążeń podatkowych.

Dokonuje tego w szczególności poprzez: weryfikację cen transakcyjnych pod kątem rynkowej ich wartości, nałożenie na podatników dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych opisujących prawa i obowiązki stron transakcji z podmiotami powiązanymi oraz wybraną i zastosowaną metodę kalkulacji ceny, ale również pod poprzez badanie czy transakcje faktycznie miały miejsce, a poprzez wystąpienie do sądu powszechnego również badania rzeczywistego charakteru i treści czynności prawnej.

Wskazane powyżej, możemy powiedzieć "obostrzenia" w zakresie weryfikacji transakcji z pomiotami powiązanymi nie oznacza bynajmniej, iż rozsądne i zgodne z prawem planowanie działań już na etapie tworzenia struktur holdingowych, jak i podczas ich dalszego funkcjonowania ma być nastawione na unikanie transakcji z podmiotem powiązanym czy też takie ich realizowanie, które zakładać będzie istnienie "bezpiecznych z fiskalnego punku widzenia" wysokości obciążeń podatkowych. Jak słusznie zostało stwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31.01.2002 r. (I SA/Gd 771/01) "istotą działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysków, a nie zobowiązań podatkowych".

Stąd planowanie i budowanie polityki transakcji realizowanych w ramach grupy służyć ma ograniczaniu ryzyka podatkowego przy jednoczesnym założeniu realizacji oczekiwanych celów biznesowych. Pisząc o planowaniu mam tu na myśli z jednej strony określenie zapotrzebowania oraz funkcji jakie mają być realizowane w grupie kapitałowej poprzez poszczególnych jej członków przy jednoczesnej analizie sytuacji podatkowej każdego z członków (np. fakt istnienia wysokich strat podatkowych z lat ubiegłych, rezydencji podatkowej spółek z grupy), z drugiej strony niezbędnym jest jasne określenie oczekiwanych celów i korzyści zarówno na poziomie członków grupy, jak i samych właścicieli całej struktury holdingowej.
 NAJWAŻNIEJSZE W BRANŻY
OGŁOSZENIA I KATALOGI
MASZYNY, POJAZDY, USŁUGI
 • Nazwa produktu / usługi
 • Szukaj wszędzie Tylko w tytule ogłoszenia
 • Kategorie

  Maszyny

  Agregaty, silniki, pompy
  Budowlane
  Leśne
  Przemysłowe
  Rolnicze
  Wózki widłowe
  Pozostałe

  Pojazdy

  Ciężarowe
  Przyczepy i naczepy
  Autobusy
  Ciągniki siodłowe
  Dostawcze
  Specjalne

  Części i akcesoria

  Do maszyn budowlanych
  Do maszyn rolniczych
  Do pojazdów użytkowych
  Do wózków widłowych

  Usługi

  Budowlane
  Rolnicze
  Transportowe
  Inne
 • Region
 • Cena
  od: do:
 • Rok produkcji
  od: do:
 • Wszystkie oferty 24h 7 dni
Aktualna liczba ofert:
15 405
GORĄCE OFERTY MASZYN, POJAZDÓW I USŁUG
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
 • Zawód
 • Branża
 • Region
 • Wszystkie oferty 24h 7 dni
Aktualna liczba ofert:
34 912
OFERTY SZKOLEŃ
KATALOG FIRM
 • Nazwa firmy
 • Branża
 • Region
Aktualna liczba firm:
5 442
WYSZUKIWARKA NIERUCHOMOŚCI
 • Miejscowość
 • Kategoria
 • Typ oferty
 • Cena od
 • Cena do
Aktualna liczba ofert:
405 556
Polecane oferty
WYSZUKIWARKA PRZETARGÓW UZP
 • Treść
 • Zamawiający
 • Region
Aktualna liczba ofert:
2 403 805
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
 • Treść
 • Kategoria
 • Region
Aktualna liczba komunikatów:
395 096
GORĄCE KOMUNIKATY
WYSZUKIWARKA OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH
 • Nazwa obiektu:
 • REGION:
 • TYP OBIEKTU
Aktualna liczba ofert:
467
Wyszukiwanie zaawansowane
 • LICZBA UCZESTNIKÓW
 • LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH
 • INNE OPCJE
Aktualna liczba ofert:
467

POLECAMY W SERWISACH