Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2017

Dwie oferty na blok w EC Żerań. Tańsza Mitsubishi Hitachi i Polimeksu-Mostostalu

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  16-02-2017 13:17
PGNiG Termika otrzymała dwie oferty w powtórnym przetargu na budowę bloku gazowo-parowego 420-490 MWe w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Tańsza z nich należy do konsorcjum Mitsubishi Hitachi oraz Polimeksu-Mostostalu.

Termin składania ofert mijał w czwartek 16 lutego o godz. 12.30. Oferty złożyły (ceny brutto):

Fot. EC Żerań

1. Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (Niemcy), Mitsubishi Hitachi Power Systems (Japonia), Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (Wielka Brytania), Polimex-Mostostal - 1,102 mld zł oraz 111,93 mln euro

2. Konsorcjum GE Power (Polska), General Electric International - 1,369 mld zł oraz 114,85 mln euro

Oferty nie złożył trzeci z zaproszonych wykonawców - konsorcjum Siemens (Polska), Siemens (Niemcy), Budimex.

Łączny budżet zamawiającego wynosi równe 1,6 mld zł brutto.

- Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po sprawdzeniu i ocenie ofert. Budowa bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań ma decydujące znaczenie ze względu na konieczność ograniczenia emisji spalin oraz z uwagi na potrzebę zaopatrzenia Warszawy w ciepło - podała PGNiG Termika.

Wadium w przetargu wynosi 20 mln zł, a przy wyborze oferty będzie decydować kryterium techniczno-ekonomiczne.

Czas trwania umowy będzie wynosił 108 miesięcy, z czego na budowę ma przypaść 36 miesięcy. Serwis wybranych urządzeń bloku ma potrwać co najmniej 72 miesiące, ale nie krócej niż jeden pełny cykl remontowy.

Poprzedni przetarg

Przy poprzednim przetargu czas trwania umowy wynosił 180 miesięcy, z czego na samą budowę miało przypaść 36 miesięcy. Natomiast okres serwisu miał trwać co najmniej 144 miesiące, ale nie krócej niż dwa pełne cykle remontowe.

W lipcu 2016 r. PGNiG Termika podjęła decyzję o unieważnieniu przetargu na budowę nowego bloku gazowo-parowego o mocy 420-490 MWe w EC Żerań.

Jak podała wówczas spółka, powodem takiej decyzji było to, że oferta z najniższą ceną przewyższała budżet zamawiającego, który ustalono na równe 1,6 mld zł brutto.

Oferty w przetargu otwarto pod koniec kwietnia 2016 r. Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (Niemcy), Mitsubishi Hitachi Power Systems (Japonia), Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (Wielka Brytania) wyceniło prace na 1,890 mld zł brutto.

Natomiast oferta konsorcjum General Electric, Budimex, Tecnicas Reunidas, TR Inżynieria i Budownictwo (spółka zależna Tecnicas Reunidas) wynosiła 1,895 mld zł brutto.

Gaz zamiast węgla

PGNiG Termika informowała wcześniej, że dzięki budowie nowego bloku energetycznego najstarsze kotły węglowe na Żeraniu zostaną wycofane z eksploatacji.

Podkreślano też, że inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

Założono, że jednostka będzie zużywała ponad 0,6 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie, a blok będzie rocznie produkował 3200 GWh energii elektrycznej oraz 1900 GWh energii cieplnej.

W maju 2015 r. PGNiG Termika podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci nowego bloku. Miejscem przyłączenia będzie nowa rozdzielnia na Żeraniu 220/110kV, która zostanie wybudowana przez PSE.

W marcu 2014 r., PGNiG Termika podpisała z ILF Consulting Engineers Polska kontrakt o wartości 1,95 mln zł brutto na wykonanie projektu budowlanego bloku w EC Żerań wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę. Realizacja kontraktu miała zakończyć się do marca 2015 r.

Elektrociepłownia Żerań została otwarta w 1954 r. i jest drugim co do wielkości źródłem ciepła dla Warszawy. Zakład dysponuje 1580 MW mocy cieplnej i 386 MW mocy elektrycznej.

Zobacz także: Budowane i planowane bloki energetyczne w Polsce - raport wnp.pl

Tomasz Elżbieciak

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2017