Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Unipetrol ma nową strategię na lata 2017-2021

Autor:  wnp.pl (PA)  |  15-03-2017 11:04
Blisko 20 mld koron łącznego zysku EBITDA LIFO i ponad 16 mld koron nakładów inwestycyjnych w ciągu najbliższych dwóch lat - to najważniejsze założenia nowej strategii Unipetrolu na lata 2017-2021.

Wzorem swojej spółki-matki PKN Orlen czeski Unipetrol opublikował pięcioletnią strategię, ale ze względu na często zmieniające się warunki makroekonomiczne szczegółowe założenia operacyjne i finansowe zaprezentował na razie jedynie na lata 2017-2018. Plany na kolejne okresy mają być cyklicznie uaktualniane i prezentowane opinii publicznej.

Fot. mat. pras. Unipetrol

Najważniejsze cele strategiczne firmy na najbliższe dwa lata obejmują zysk EBITDA LIFO na poziomie średnio 9,8 mld koron rocznie, w tym 8,7 mld koron w segmencie downstream (wzrost o 40 proc. w porównaniu do średniej z lat 2013-2016) i 1,1 mld koron w segmencie detalicznym (wzrost o 37,5 proc. wobec okresu 2013-2016), nakłady inwestycyjne na poziomie 8,1 mld koron rocznie (wzrost o 80 proc.), z tego ponad połowa na cele rozwojowe (83 proc. w segmencie downstream i 15 proc. w segmencie detalicznym), ukończenie budowy nowej instalacji polietylenu (PE3) o wartości 8,5 mld koron, zwiększenie udziału w czeskim rynku detalicznym do 20,7 proc. w 2018 roku, w porównaniu do 17,6 proc. w roku 2016, wykorzystanie mocy przerobowych rafinerii na poziomie powyżej 87 proc., wobec 76 proc. w roku 2016, a także bezpieczny standing finansowy i systematyczny wzrost dywidendy na akcję.

Na rynku detalicznym Unipetrol planuje do końca 2018 roku zwiększyć przeciętną sprzedaż paliw na jedną stację o 9 proc., a przychody ze sprzedaży pozapaliwowej o 38 proc. Łączna liczba stacji paliw ma przekroczyć 400 obiektów, w porównaniu do 363 stacji na koniec 2016 roku.

Strategia Unipetrolu na lata 2017-2021 została skonstruowana wokół sześciu strategicznych celów: wzmocnienie kapitału ludzkiego, budowa silnej pozycji petrochemicznej, budowa sieci detalicznej przyszłości, ciągłe doskonalenie, wdrażanie innowacji oraz poszukiwanie powiązanych strumieni biznesowych.

Następna aktualizacja strategii i przedstawienie celów strategicznych i finansowych na lata 2019-2020 planowane jest na początku 2019 roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018