Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Poprawa wyników kauczukowego potentata

Autor:  wnp.pl (Dariusz Malinowski)  |  17-03-2017 11:14
To był dla nas udany rok, czego dowodem są bardzo dobre wyniki finansowe osiągnięte w tym okresie - poinformowała niemiecka spółka chemiczna Lanxess.

Jak podkreśla koncern; firmie udało się dokonać znacznych postępów w realizowanych przez siebie przekształceniach,

fot. mat. pras.

Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 12,4 proc., tj. do poziomu 995 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 885 mln euro. Jak podkreśla spółka te pozytywne zmiany są przede wszystkim skutkiem wysokich wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach, powiązanego z tym wzrostu wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz ograniczenia kosztów wynikającego z poprawy konkurencyjności zakładów i procesów.

Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych znajdował się w górnym przedziale niedawnej prognozy, w której przewidywano, że wyniesie on od 960 mln do 1 mld euro. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych w ramach Grupy wzrosła z 11,2 proc. do 12,9 proc. Odnotowano też znaczny, 16,4-proc. wzrost zysku netto: ze 165 mln euro do 192 mln euro. Sprzedaż spadła nieznacznie: z 7,9 mld euro w 2015 roku do 7,7 mld euro. Wynikało to przede wszystkim z dostosowania cen sprzedaży, tak aby odzwierciedlały niższe koszty surowców.

– Koncern Lanxess wraca na ścieżkę sukcesu. Zrealizowaliśmy ważne etapy naszej reorganizacji, której celem jest takie przekształcenie koncernu Lanxess, aby mógł stać się bardziej stabilnym i rentownym przedsiębiorstwem. Dokonaliśmy znacznych postępów na rzecz rozwoju. Nasze wyniki biznesowe za rok 2016 dobrze to odzwierciedlają – powiedział Matthias Zachert, prezes zarządu koncernu Lanxess. – Mamy zamiar nadal podążać tą ścieżką wzrostu, przede wszystkim dzięki planowanemu przejęciu spółki Chemtura i dalszemu zwiększaniu prężności działań operacyjnych.

Na koniec zeszłego roku podatkowego zobowiązania finansowe netto znacznie spadły: z 1,2 mld do 269 mln euro. Wynikało to głównie z wpływów związanych z utworzeniem wraz z Saudi Aramco spółki joint venture. W 2016 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 439 mln euro, czyli pozostały na mniej więcej tym samym poziomie co rok wcześniej (434 mln euro). W 2017 roku koncern planuje nakłady inwestycyjne w wysokości od 450 do 500 mln euro.

– Znacznie poprawiliśmy również wyniki w zestawieniu bilansowym za rok 2016. Nadal skupiamy się na dążeniu do wzmocnienia naszej stabilności finansowej. Szybko i na atrakcyjnych warunkach zabezpieczyliśmy finansowanie planowanego przejęcia spółki Chemtura, a jednocześnie zdołaliśmy utrzymać ocenę wiarygodności kredytowej koncernu na poziomie inwestycyjnym (tzw. investment grade) – wyjaśnił Michael Pontzen, dyrektor finansowy koncernu Lanxess.

Dobre wyniki finansowe koncernu w 2016 roku powinny ponownie znaleźć odzwierciedlenie w wyższej dywidendzie. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku, zarząd i rada nadzorcza zaproponują podniesienie dywidendy o 17 proc. względem poprzedniego roku (0,70 euro na akcję). Oznaczałoby to, że całkowita kwota dywidendy wyniosłaby ok. 64 mln euro.

Dariusz Malinowski

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018