Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2017

Jest przetarg na dokończenie bloku 449 MW w Stalowej Woli

Autor:  WNP.PL (Tomasz Elżbieciak)  |  17-03-2017 11:39  |  aktualizacja: 17-03-2017 12:35
Elektrociepłownia Stalowa Wola - spółka, w której po połowie udziałów mają Tauron Wytwarzanie i PGNiG Termika - ogłosiła zamówienie sektorowe na dokończenie w formule EPCM (Engineering-Procurement-Construction-Management) bloku gazowo-parowego o mocy 449 MW.

Jak podano w ogłoszeniu, przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i inżynieryjnych, a także zarządzanie i nadzór nad realizacją prac budowlano-montażowych,

Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli.
Fot. ECSW

Ponadto wybrany podmiot będzie się zajmował nadzorem nad realizacją procesu uruchomienia oraz wspomaganiem zamawiającego w organizacji postępowań przetargowych dla wyborów wykonawców poszczególnych zakresów prac.

Zamówienie posiada także opcję w postaci wykonania ekspertyz i opinii w zakresie oceny należytego wykonania robót przez spółkę Abener Energia, czyli poprzedniego generalnego wykonawcę bloku.

Termin realizacja zamówienia będzie wynosił 29 miesięcy, a najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana wg kryteriów ceny i jakości (nie podano wagi poszczególnych kryteriów).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania mija 19 kwietnia 2017 r. Do postępowania ma zostać dopuszczonych maksymalnie trzech uczestników. Z harmonogramu wynika, że ocena złożonych wniosków ma zakończyć się w maju, a w czerwcu zaplanowano termin składania ofert.

To kolejne zamówienie związane z dokończeniem bloku w Stalowej Woli. W lutym ogłoszono już postępowanie na wykonanie rurociągu wody chłodzącej. To jeden z kluczowych elementów, potrzebnych do dokończenia inwestycji.

Zobacz więcej: Jest przetarg związany z dokończeniem bloku 449 MW w Stalowej Woli

Przypomnijmy, że wspólna inwestycja Tauronu Wytwarzanie i PGNiG Termika czeka na wznowienie prac od stycznia 2016 r.

We wrześniu 2016 r. zawarto umowę standstill z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Pekao.

Umowa standstill będzie obowiązywała do 31 marca 2017 r. Przed tą datą zakłada się wynegocjowanie i podpisanie nowej dokumentacji umożliwiającej restrukturyzację finansowania projektu.

Ponadto w październiku 2016 r. Tauron i PGNiG podpisały aneksy do umów dotyczących dostaw gazu ziemnego do bloku oraz odbioru energii elektrycznej.

Ustalono, że zaawansowana w 85 proc. budowa zostanie dokończona do 2019 r. w formule EPCM. Szacowany koszt finalizacji przedsięwzięcia to ok. 400 mln zł.

Zobacz więcej: Co dalej z blokiem w Stalowej Woli? Jest porozumienie warunkowe

Zobacz także: Budowane i planowane bloki energetyczne w Polsce - raport wnp.pl

Tomasz Elżbieciak

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2017