Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Trudny miniony rok dla Grupy PKP Cargo. Są symptomy przełamania

Autor:  wnp.pl (Piotr Stefaniak)  |  17-03-2017 13:29
Przychody Grupy PKP Cargo w 2016 roku przekroczyły 4,41 mld zł, czyli były o 0,1 proc. niższe w porównaniu do 2015 roku (4,42 mld zł). Koszty operacyjne Grupy wyniosły 4,44 mld zł i były o 4 proc. większe w porównaniu rdr, EBITDA miała wartość 562 mln zł i zmalała o 12 proc. rdr, a wynik finansowy był ujemny - grupa poniosła stratę 41 mln zł, podczas gdy rok temu osiągnęła zysk netto 94 mln zł.
fot. mat. pras.

Spółki grupy przewiozły 111,5 mln ton towarów i wykonały pracę 28,5 mld tkm, czyli w obu kategoriach mniejsze o ok. 4 proc. rdr. To rzutowało m.in. na wyniki finansowy grupy, ale ponadto pogorszenie popytu na przewozy w kluczowych dla kolei segmentach oraz wygranie kilku znaczących kontraktów przez konkurentów, działających samodzielnie lub w konsorcjach.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018