Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Trudny miniony rok dla Grupy PKP Cargo. Są symptomy przełamania

Autor:  wnp.pl (Piotr Stefaniak)  |  17-03-2017 13:29
Przychody Grupy PKP Cargo w 2016 roku przekroczyły 4,41 mld zł, czyli były o 0,1 proc. niższe w porównaniu do 2015 roku (4,42 mld zł). Koszty operacyjne Grupy wyniosły 4,44 mld zł i były o 4 proc. większe w porównaniu rdr, EBITDA miała wartość 562 mln zł i zmalała o 12 proc. rdr, a wynik finansowy był ujemny - grupa poniosła stratę 41 mln zł, podczas gdy rok temu osiągnęła zysk netto 94 mln zł.

Spółki grupy przewiozły 111,5 mln ton towarów i wykonały pracę 28,5 mld tkm, czyli w obu kategoriach mniejsze o ok. 4 proc. rdr. To rzutowało m.in. na wyniki finansowy grupy, ale ponadto pogorszenie popytu na przewozy w kluczowych dla kolei segmentach oraz wygranie kilku znaczących kontraktów przez konkurentów, działających samodzielnie lub w konsorcjach.

fot. mat. pras.

Jak podkreśla zarząd grupy, sytuacja przewozów towarów i finansowa poprawiała się systematycznie od maja. Efektem było to, że w czwartym kwartale grupa zanotowała 75 mln zł zysku netto, wobec 52 mln straty w podobnym okresie 2015 r.

- Miniony rok na pewno nie był dla nas łatwy, jednak mimo skrajnie trudnego otoczenia rynkowego, udało się nam zahamować spadek wolumenu przewozów i odwrócić niekorzystną dla nas tendencję - powiedział podczas konferencji prasowej Maciej Libiszewski, prezes zarządu PKP Cargo.

Było to możliwe, jak podkreślił, bowiem w grupie wprowadzono nowy model sprzedaży - zdecentralizowany, rozbudowano struktury handlowe, zmniejszono niektóre pozycje kosztów.

Działalność przewozowa

Spółki Grupy PKP Cargo (PKP Cargo, PKP Cargo Service oraz trzech przewoźników wchodzących w skład Grupy AWT) przewiozły w 2016 roku 111,5 mln ton towarów, wobec 116 mln ton rok wcześniej.

Zarząd kładzie to na karb m.in. słabszego wzrostu gospodarczego, a w szczególności osłabienia budownictwa infrastrukturalnego i mniejszy popyt na przewozy podstawowych materiałów budowlanych (tłucznia, kamieni, piasku i cementu) oraz słabszego popytu na węgiel kamienny, w tym w eksporcie.

Nawiasem mówiąc, cały rynek przewozów towarów koleją w 2016 r. zmniejszył się w stosunku do poprzedniego  roku o 1,2 proc., trzeci rok z rzędu.

Atutami grupy pozostają niewątpliwie przewozy intermodalne i zagraniczne. W szczególności te pierwsze usługi rosną dynamicznie (o 25 proc. rdr liczone masą, w tym za granicą - o 10 proc.), za przyczyną większych przeładunków portów polskich i ich obsługą przez kolej oraz dzięki rozwojowi połączeń na Nowym Jedwabnym Szlaku.

W ubiegłym roku PKP Cargo uruchomiło w Niemczech własną spółkę spedycyjną, co ma sprzyjać lepszemu wykorzystaniu potencjału grupy na zachodnioeuropejskich rynkach. 

Prezes Libiszewski podkreślił, że grupa szuka partnerów za granicą, aby efektywniej wykorzystać tak duży tabor i w jazdach na dłuższych trasach.

- Oprócz nowych kontraktów z kolejnymi prowincjami Chin, rozmawiamy też o rozwoju współpracy z firmami z krajów basenu Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego - mówił prezes. - A dzięki strategicznemu partnerstwu z Grupą AWT staliśmy się jednym z kluczowych przewoźników w Czechach.

Zapowiedział też, że wkrótce zostanie podpisane porozumienie z Kolejami Rumuńskimi, aby wspólnie obsługiwać towary na trasie z/do portu Gdańsk i Konstancy.

Segmenty rynku

Najdynamiczniej w skali całego rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce rozwijają się przewozy intermodalne. W grupie PKP Cargo miały one w ub. roku 9-proc. udział w całej jej pracy przewozowej.

W przypadku węgla, grupa zanotowała pracę przewozową 11,1 mld tnkm, o 11 proc. mniejszą rdr, co w części zrekompensowała jej wzrostem w innych paliwach: koksu i węgla brunatnego - 1,47 mld tkm (+22 proc.) oraz paliw płynnych - 1,09 mld tkm (+30 proc.).

Przesunięte rozpoczęcie realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych odbiło się na przewozach kruszyw i materiałów budowlanych, drugim pod względem wielkości przewozów segmencie towarowym Grupy PKP Cargo. Wykonała ona pracę przewozową 4,64 mld tkm (-12 proc. rdr).

Mniejsza także (o 8 proc.) była praca przewozowa rudy żelata - 3,4 mld tknm, co wynikało m.in. z mniejszej produkcji stali w Polsce (8,9 mln ton, -2,8 proc.) i wstrzymania dostaw surowca dla jednego z kluczowych klientów grupy z powodu remontu pieca hutniczego.

Ogółem, w 2016 roku Grupa PKP Cargo miała 51,6 proc. udziału w polskim rynku kolejowych przewozów towarowych, liczonym pracą przewozową, podczas gdy rok wcześniej - 55,8 proc.

Tabor

Atutem grupy są m.in. jej zasoby, w tym duży tabor i bocznice własne oraz świadczone usługi bocznicowe (łącznie w kraju i za granicą - 60).

Flota Grupy PKP Cargo składa się z ok. 2000 lokomotyw, w tym 12 wielosystemowych  oraz ok. 60 tys. wagonów różnych serii i typów. Jednak średnia wieku (32 lata) wskazuje, że tabor ten musi być odnowiony.

- Będziemy utylizować niezbędną część taboru - odpowiedział prezes Libiszewski na pytanie o podanie ściślejszych danych o tym procesie. Jak zaznaczył, w szczególności spółka wstrzyma sprzedaż na złom lokomotyw, bowiem „cena złomu” nie jest korzystnym sposobem recyklingu, a ponadto grupa sama potrzebuje niektórych używanych części zamiennych.

Prezes Libiszewski powiedział też, że spółka zarządzająca kluczowym terminalem w Małaszewiczach otrzymała dofinansowanie na realizację pewnych prac infrastrukturalnych, ale generalnie - w najbliższym czasie nie planowana rozbudowa. Inwestycja ta stanie się wymagalna, gdy w szybszym tempie wzrosną przeładunki.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018