Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa. Prezes Orlenu zarobił 1,7 mln zł w 2016 roku

Autor:  wnp.pl (Piotr Apanowicz)  |  17-03-2017 13:35
W 2016 roku wynagrodzenie podstawowe członków zarządu PKN Orlen wyniosło w sumie 8,43 mln zł i było o 17 proc. wyższe niż rok wcześniej. O jedną piątą, do 5,04 mln zł, zmniejszyła się natomiast wartość wypłaconej przedstawicielom zarządu premii za 2015 rok.

Jak wynika ze skonsolidowanego raportu finansowego płockiego koncernu za 2016 rok, łączna wysokość wynagrodzeń zarządu Orlenu w minionym roku, razem z premią za 2015 rok, wyniosła 13,47 mln zł i był nieznacznie niższa niż rok wcześniej (13,51 mln zł).

Fot. Archiwum

Natomiast wysokość potencjalnych premii dla członków zarządu, przewidziana do wypłaty w roku kolejnym, czyli obecnym, ma wynieść 7,85 mln zł. Nie da się jej odnieść bezpośrednio do roku poprzedniego, czyli do premii wypłaconej w 2016 roku, jako że dotyczyła ona jedynie czterech członków zarządu, w tym trzech obecnych i jednego byłego, podczas gdy za rok 2016 premia ma zostać wypłacona łącznie siedmiu osobom, w tym sześciu obecnym członkom zarządu i jednemu byłemu, Markowi Podstawie, który odwołany został ze stanowiska z dniem 8 lutego 2016 roku.

Prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński zarobił w 2016 roku 1,715 mln zł pensji zasadniczej (ok. 143 tys. zł miesięcznie), a przysługująca mu za ten rok premia to 1,56 mln zł (do wypłaty w obecnym roku). Łącznie daje to kwotę ok. 273 tys. zł w skali miesiąca.

Wynagrodzenia pozostałych członków zarządu koncernu kształtowały się od 1,05 mln zł (Zbigniew Leszczyński, który pełni swoją funkcję od 8 lutego 2016 roku) do 1,59 mln zł (Sławomir Jędrzejczyk). Do tego dochodzą premie za 2015 rok, w wysokości 1,14 mln zł (Krystian Pater i Marek Podstawa), 1,26 mln zł (Piotr Chełmiński) oraz 1,5 mln zł (Sławomir Jędrzejczyk). Tym samym wynagrodzenia trzech członków zarządu Orlenu, którzy pozostali ze składu poprzedniego zarządu firmy, wyniosły w minionym roku od 197 tys. zł miesięcznie (Krystian Pater), poprzez 217,6 tys. zł miesięcznie (Piotr Chełmiński), do 257 tys. zł miesięcznie (Sławomir Jędrzejczyk).

Oprócz tego w 2016 roku PKN Orlen wypłacił 3,16 mln zł Jackowi Krawcowi, byłemu prezesowi koncernu, z tytułu premii za rok 2015 i zakazu konkurencji (w 2015 roku Jacek Krawiec otrzymał 1,82 mln zł  wynagrodzenia z tytułu odprawy i zakazu konkurencji) oraz 1,14 mln zł Markowi Podstawie, w ramach odprawy i zakazu konkurencji.

Z kolei łączna wysokość wynagrodzeń rady nadzorczej Orlenu w 2016 roku wyniosła 1,38 mln zł i była o 9,5 proc. niższa niż rok wcześniej (1,523 mln zł). Tyle że w 2015 roku w skład rady nadzorczej spółki wchodziło łącznie 10 osób, a w roku 2016 już 14 osób, przy czym aż pięć z nich jedynie do 29 stycznia 2016 roku. Trzy osoby, które zachowały stanowiska w radzie nadzorczej koncernu, w minionym roku zarobiły więcej niż w poprzednim: wynagrodzenie przewodniczącej rady Angeliny Saroty wyniosło łącznie 220 tys. zł (18,33 tys. zł miesięcznie), czyli o niespełna 5 proc. więcej niż w 2015 roku (210 tys. zł), a członków rady Artura Gabora i Radosława Kwaśnickiego odpowiednio 170 tys. zł (14,12 tys. zł miesięcznie) i 171 tys. zł (14,25 tys. zł miesięcznie), w obu przypadkach o nieco ponad 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Większość pozostałych członków rady, wchodzących w jej skład od stycznia poprzedniego roku, zarobiło ok. 150-160 tys. zł (ponad 13 tys. zł miesięcznie).

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego grupy Orlen wyniosły w 2016 roku 209,93 mln zł i były o 18 proc. wyższe niż rok wcześniej (177,49 mln zł). Spółka tłumaczy to zmianami struktur organizacyjnych, co przyczyniło się do zwiększenia liczby menadżerów raportujących bezpośrednio do członków zarządów, uzupełnieniem składów zarządów spółek grupy kapitałowej oraz jednorazowym kosztem odpraw dla zwalnianych menedżerów.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018