Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Stabilny wzrost wyników grupy Izoblok

Autor:  wnp.pl (Piotr Myszor)  |  17-03-2017 15:11
W trzecim kwartale roku finansowego 2016/2017 Izoblok zwiększył zysk netto niemal o 300 proc.
fot. mat. pras.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 124,452 mln zł a zysk netto 11,102 mln zł. EBITDA ukształtowała się na poziomie 19,365 mln zł i była wyższa od zeszłorocznej o 38,2 proc. Na poziomie jednostkowym, Izoblok  osiągnął przychody ze sprzedaży 70,006 mln zł z zyskiem netto na poziomie 8,940 mln zł, który był wyższy w stosunku do analogicznego okresu o 278 proc. EBITDA wyniosła 14,581 mln zł, a w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, gdzie zamknęła się kwotą 14,017 mln zł – nastąpił jej nieznaczny wzrost o 4,0  proc.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018