Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Stabilny wzrost wyników grupy Izoblok

Autor:  wnp.pl (Piotr Myszor)  |  17-03-2017 15:11
W trzecim kwartale roku finansowego 2016/2017 Izoblok zwiększył zysk netto niemal o 300 proc.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 124,452 mln zł a zysk netto 11,102 mln zł. EBITDA ukształtowała się na poziomie 19,365 mln zł i była wyższa od zeszłorocznej o 38,2 proc. Na poziomie jednostkowym, Izoblok  osiągnął przychody ze sprzedaży 70,006 mln zł z zyskiem netto na poziomie 8,940 mln zł, który był wyższy w stosunku do analogicznego okresu o 278 proc. EBITDA wyniosła 14,581 mln zł, a w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, gdzie zamknęła się kwotą 14,017 mln zł – nastąpił jej nieznaczny wzrost o 4,0  proc.

fot. mat. pras.

Zysk ze sprzedaży po trzech kwartałach 2016/2017 wyniósł 11,212 mln złotych i był na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego. Wzrost kosztów z działalności operacyjnej wzrósł tylko o 6,7 proc. Zysk w ujęciu jednostkowym na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 10,718 mln złotych i zmalał o 6,9  proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

- Utrzymujemy dobrą rentowność na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. Działamy zgodnie z planem. Prowadzimy działania konsolidacyjne i optymalizacyjne na 4 poziomach: kosztów, jakości, surowca i projektów. Skupiamy się na porządkowaniu i systematyzowaniu. Dążymy do jak najlepszego wykorzystania synergii Grupy. To wymaga nie tylko dużo pracy, ale i tez czasu, tym bardziej, że musimy to zrobić naprawdę dobrze - mówi Przemysław Skrzydlak, prezes Izobloku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018