Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2017

Elektrobudowa ma dwa lata więcej na budowę stacji dla PSE

Autor:  wnp.pl (TE)  |  17-03-2017 18:18
Elektrobudowa podpisała z Polskim Sieciami Elektroenergetycznymi aneks do umowy na rozbudowę i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV. Wydłuża on termin zakończenia prac o dwa lata.

Wartość podpisanego w marcu 2013 r. kontraktu wynosi 264 mln zł brutto. Pierwotnie jego realizacja miała się zakończyć do 31 grudnia 2016 r. Pod koniec ubiegłego roku Elektrobudowa zwróciła się do PSE z propozycją aneksowania terminu umowy.

Fot. PTWP (Paweł Pawłowski)

- Na mocy aneksu strony ustaliły zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zakresie terminów realizacji prac ujętych w ramach poszczególnych etapów i elementów - podała Elektrobudowa.

- W wyniku zmian w harmonogramie ostateczny termin zakończenia zadania został ustalony do dnia 31 grudnia 2018 r. Aneks nie zmienia przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy - dodała.

Wg wstępnych szacunków, na poziomie jednostkowym w 2016 r. Elektrobudowa wypracowała 928,5 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 53,1 mln zł zysku netto.

Natomiast na poziomie grupy Elektrobudowa miała 971,5 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 55,1 mln zł zysku netto.

Zobacz więcej: Elektrobudowa w 2016 r. zarobiła powyżej prognoz

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2017