Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

GK OT Logistics z mniejszym zyskiem, ale z dobrym bilansem akwizycji

Autor:  WNP.PL (PS)  |  20-03-2017 09:12
Grupa Kapitałowa OT Logistics osiągnęła w 2016 roku 712,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, o 5,3 proc. mniejsze niż w 2015 r. Jej zysk netto wyniósł 10 mln zł i o 35,6 proc. mniejszy rdr.

Wynik EBITDA wzrósł do 72,3 mln zł, w porównaniu do 67,9 mln zł rok wcześniej.

Fot. mat. pras.

Grupa zwiększyła rentowność sprzedaży brutto do 12,4 proc. (11,8 proc. w 2015 r.).

Odnotowała również dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - 57,7 mln zł.

W 2016 r. w strukturze przychodów tej grupy kapitałowej największy udział miały usługi spedycji – 58 proc., przewozy i inne usługi transportowe – 29 proc., usługi portowe (przeładunki i składowanie) – 10 proc.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018