Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

GK OT Logistics z mniejszym zyskiem, ale z dobrym bilansem akwizycji

Autor:  WNP.PL (PS)  |  20-03-2017 09:12
Grupa Kapitałowa OT Logistics osiągnęła w 2016 roku 712,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, o 5,3 proc. mniejsze niż w 2015 r. Jej zysk netto wyniósł 10 mln zł i o 35,6 proc. mniejszy rdr.

Wynik EBITDA wzrósł do 72,3 mln zł, w porównaniu do 67,9 mln zł rok wcześniej.

Fot. mat. pras.

Grupa zwiększyła rentowność sprzedaży brutto do 12,4 proc. (11,8 proc. w 2015 r.).

Odnotowała również dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - 57,7 mln zł.

W 2016 r. w strukturze przychodów tej grupy kapitałowej największy udział miały usługi spedycji – 58 proc., przewozy i inne usługi transportowe – 29 proc., usługi portowe (przeładunki i składowanie) – 10 proc.

Pozostałe usługi świadczone przez spółki grupy generują 3 proc. przychodów OT Logistics.

Sprzedaż krajowa stanowiła 79 proc. przychodów, pozostałe 21proc.- to sprzedaż poza granicami naszego kraju, m. in. w Niemczech, krajach Beneluksu, Czechach, Słowacji, krajach Skandynawii, krajach Półwyspu Bałkańskiego, Wielkiej Brytanii i w USA.

Rok 2016 dla Grupy OT Logistics upłynął pod znakiem inwestycji, zgodnie z przyjętą rok temu strategią zwiększania obecności na rynku kolejowym, kontenerowym oraz budowaniu korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, informuje zarząd.

W tym celu w połowie 2016 roku do Grupy włączono przejętą spółkę Sealand Logistics, jednego z liderów spedycji kontenerowej w Polsce. W grudniu zakończono proces przejęcia kolejowej Grupy STK i Kolei Bałtyckiej.

Grupa prowadziła również rozmowy w Czarnogórze zmierzające do przejęcia aktywów z branży TSL, które będą wsparciem w realizacji strategicznych celów Grupy i budowy korytarza logistycznego Północ-Południe, łączącego porty na Bałtyku i Adriatyku.

Czytaj także: OT Logistics ma szanse na przejęcia w Czarnogórze

Z uwagi na słabszy globalny sentyment na rynku węgla i stali, grupa realizowała plan zwiększania wolumenu przeładunków towarów agro w segmencie portowym, zaznacza zarząd w komunikacie.

W portach prowadzono również działania optymalizacyjne, których efekty mają być widoczne w najbliższej przyszłości.

- Skutecznie realizujemy nową strategię rozwoju i będziemy dążyć do  dalszego umocnienia naszej pozycji rynkowej poprzez rozwój organiczny i potencjalne akwizycje w Polsce i na południu Europy - powiedział Zbigniew Nowik, prezes zarządu OT Logistics. - Chcielibyśmy zwiększyć naszą obecność na Bałkanach, a nasze zamierzenia wpisują się w trend kierowania strumienia ładunków ku krajom basenu Morza Adriatyckiego, a dalej Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej i Wschodniej.

Jak zaznaczył, niedawna ratyfikacja przez Polskę konwencji AGN o międzynarodowych drogach śródlądowych daje dobre perspektywy dla rozwoju usług transportu rzecznego w Polsce.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018