Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Dobre wyniki Pfleiderer Group

Autor:  WNP.PL (DM)  |  20-03-2017 09:14
Pfleiderer Group opublikował wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok. Spółka zanotowała wzrost marży.

W minionym roku przychody ze sprzedaży netto wypracowane przez Grupę wyniosły ok. 960 mln euro. Spadek sprzedaży o 2,4 proc. w porównaniu do 2015 r. wynika głównie z niższych cen sprzedaży oraz negatywnego wpływu różnic kursowych. Przychody ze sprzedaży netto Segmentu Zachodniego wyniosły ok. 659 mln euro, na co główny wpływ miały wyższe wolumeny sprzedaży i wzrost sprzedanych produktów wysokomarżowych. Natomiast sprzedaż netto Segmentu Wschodniego wyniosła ok. 339 mln euro i była o 9,4 proc. niższa niż w poprzednim roku. Na poziom sprzedaży w tym Segmencie negatywny wpływ miała niższa sprzedaż w zakładzie MDF Grajewo, presja cenowa w Polsce w związku z niższymi cenami surowców oraz różnice kursowe.

Fot. mat. pras.

W 2016 r. zysk brutto Grupy Pfleiderer wyniósł ok. 252 mln euro (skorygowany o efekt alokacji ceny nabycia w wysokości ok. 29 mln euro w związku z transakcją re-IPO i zmianami struktury korporacyjnej Grupy) i był o 3,4 proc. wyższy niż w poprzednim roku. Znormalizowana EBITDA Grupy (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) wyniosła około 149  mln euro, co oznacza wzrost o 12,5 proc. w porównaniu do 2015 r. Marża na poziomie znormalizowanej EBITDA Grupy wyniosła w 2016 r. ok 15,5 proc. przychodów wobec 13,4 proc. marży odnotowanej w 2015 r.

Poprawa skonsolidowanych wyników została osiągnięta dzięki koncentracji na produktach z wyższą wartością dodaną, synergiom wynikającym z połączenia segmentów biznesowych Grupy oraz programu poprawy efektywności i optymalizacji w obszarze operacyjnym. Pozytywny wpływ na wyniki miały również czynniki związane z cenami surowców.

- Opublikowane właśnie wstępne skonsolidowane wyniki potwierdzają, że sytuacja finansowa Grupy jest bardzo dobra a realizowana przez nas strategia premium – zakładająca koncentrację na segmencie produktów z wyższą wartością dodaną wpływa pozytywnie na wypracowywane rezultaty oraz marże - mówi Michael Wolff, prezes zarządu Pfleiderer Group

W 2016 r. Pfleiderer Group z sukcesem zakończyła proces reorganizacji Grupy. W efekcie połączenia wschodniego i zachodniego segmentu powstała wiodąca polska spółka, a także jeden z czołowych europejskich producentów materiałów na bazie drewna.

W 2016, nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 52 mln euro. Wdrożenie strategicznych projektów, takich jak Czteropak inwestycyjny (projekt 4-Pack) w Grajewie, linia do produkcji blatów kuchennych oraz projekt Dynasteam w Wieruszowie, linia do szlifowania płyt w największym zakładzie produkcyjnym w Neumarkt, a także poprawa efektywności operacyjnej, wpływają na stały wzrost konkurencyjności Pfleiderera.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018