Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Dobre wyniki Pfleiderer Group

Autor:  WNP.PL (DM)  |  20-03-2017 09:14
Pfleiderer Group opublikował wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok. Spółka zanotowała wzrost marży.
Fot. mat. pras.

W minionym roku przychody ze sprzedaży netto wypracowane przez Grupę wyniosły ok. 960 mln euro. Spadek sprzedaży o 2,4 proc. w porównaniu do 2015 r. wynika głównie z niższych cen sprzedaży oraz negatywnego wpływu różnic kursowych. Przychody ze sprzedaży netto Segmentu Zachodniego wyniosły ok. 659 mln euro, na co główny wpływ miały wyższe wolumeny sprzedaży i wzrost sprzedanych produktów wysokomarżowych. Natomiast sprzedaż netto Segmentu Wschodniego wyniosła ok. 339 mln euro i była o 9,4 proc. niższa niż w poprzednim roku. Na poziom sprzedaży w tym Segmencie negatywny wpływ miała niższa sprzedaż w zakładzie MDF Grajewo, presja cenowa w Polsce w związku z niższymi cenami surowców oraz różnice kursowe.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018