Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Fasing dla JSW

Autor:  wnp.pl (JD)  |  20-03-2017 12:36
Zarząd Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing SA poinformował, że 20 marca br. wpłynęła do spółki podpisana umowa datowana dnia 14 marca 2017 roku zawarta z Jastrzębską Spółką Węglową SA na wartość 8.142,3 tys. zł netto.
fot. ptwp

Przedmiotem umowy jest dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych, tras łańcuchowych oraz ogniw złącznych.

Dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dostawa poszczególnych części towarów następować będzie na podstawie zamówień, które szczegółowo określą ich ilość, wymagane terminy oraz miejsce dostaw.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018