Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Zarząd Ciechu nie chce dywidendy

Autor:  wnp.pl (Dariusz Malinowski)  |  20-03-2017 13:20
Szefostwo chemicznej spółki podjęło w poniedziałek, 20 marca, uchwałę w sprawie propozycji podziału ubiegłorocznego zysku netto. Nie jest to najpewniej rekomendacja, która zadowoliłaby akcjonariuszy.

- Zarząd spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta przeznaczyć w całości zysk netto spółki za rok 2016, w wysokości prawie 152,44 mln zł na kapitał zapasowy spółki - poinformowała firma.

Fot. Shutterstock

Ubiegłoroczne wyniki finansowe Ciechu były bardzo dobre.

Ciech miał 593,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto w ubiegłym roku w porównaniu z 342,99 mln zł zysku rok wcześniej

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 152,44 mln zł w porównaniu zysku rok wcześniej.

Co prawda o podziale zysku ma zdecydować walne, ale wydaje się być mało prawdopodobnym, aby zmieniło ono rekomendację zarządu. Należy pamiętać, że aż ponad połowę akcji spółki (dokładnie 51,14 proc.) kontroluje mający siedzibę w Luksemburgu KI Chemistry. Wydaje się, że nie będzie on głosował przeciwko rekomendacji zarządu spółki.

Dariusz Malinowski

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018