Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2017

PKP PLK: przetarg za 324 mln zł na linię Trzebinia - Oświęcim

Autor:  wnp.pl (TE)  |  20-03-2017 14:20
PKP PLK ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Trzebinia - Oświęcim. Szacowana wartość inwestycji wynosi 324 mln zł netto.

Jak podkreślił zarządca kolejowej infrastruktury, przedsięwzięcie ułatwi podróże w regionie oraz transport towarów.

Stacja Libiąż.
fot. PKP PLK

- Na stacjach i przystankach Chrzanów, Chełmek, Chrzanów Śródmieście, Chełmek Fabryka, Gorzów Chrzanowski będą nowe, lepiej wyposażone perony, zapewniające łatwiejszy dostęp do pociągów, także osobom z ograniczonymi możliwościami poruszania się - podały PKP PLK.

Inwestycja obejmie kompleksową wymianę 20 km torów między Trzebinią a Oświęcimiem. Przebudowa lub remont obiektów inżynieryjnych, w tym 21 wiaduktów w Trzebini, Chrzanowie, Chełmku i Oświęcimiu, umożliwi płynną jazdę pociągów oraz dodatkowo zwiększy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i samochodowego.

- Dla przewoźników towarowych to poprawa infrastruktury, bardziej ekonomiczny transport i wzrost konkurencyjności kolejowych przewozów towarowych względem transportu drogowego - zaznaczyły PKP PLK.

Dwa zadania

Przetarg podzielono na dwa zadania. Pierwsze obejmuje prace na linii Trzebinia - Oświęcim, a drugie opracowanie dokumentacji dla potrzeb modernizacji dalszej części trasy - od Oświęcimia do Czechowic-Dziedzic.

Wadium dla pierwszego zadania wynosi 3,5 mln zł, a dla drugiego 12 tys. zł. Termin składania ofert wyznaczono na 5 maja 2017 r.

Wykonawca pierwszego zadania zostanie wybrany wg kryteriów ceny (60 proc.), czasu zamknięć torowych (20 proc.), terminu realizacji - od 44 do 48 miesięcy (10 proc.) oraz doświadczenia personelu (10 proc.).

Natomiast w drugim zadaniu pod uwagę będzie brana cena (60 proc.) i doświadczenie kluczowego personelu (40 proc.). Termin realizacji będzie wynosił 333 dni.

Węglowa trasa

Linia nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice wykorzystywana jest do obsługi ruchu pasażerskiego oraz towarowego, a w szczególności do realizacji transportu węgla kamiennego ze śląskich kopalni i tranzytu towarów przez Republikę Czeską, dalej na południe Europy.

Prowadzenie prac budowlanych na odcinku Trzebinia - Oświęcim jest planowane w latach 2019-2021. Inwestycja prowadzona będzie w ramach większego projektu o nazwie „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całego projektu to ok. 555 mln zł.

Obecnie w trakcie wartej 33 mln zł modernizacji znajduje się stacja Libiąż. Prace na stacji obejmują obiekty inżynieryjne, 9 km torów stacyjnych, 21 rozjazdów, dwa przejazdy kolejowo-drogowe, sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem.

Zakończenie robót planowane jest w połowie 2017 r. Zmodernizowana stacja ma zapewnić wygodniejszą obsługę podróżnych oraz usprawni transport towarów. Łatwiejszy będzie przewóz węgla z kopalni Janina.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2017