Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Nexteer Automotive - nowa produkcja, wyższe zyski

Autor:  wnp.pl (Piotr Myszor)  |  20-03-2017 14:24
W ubiegłym roku Nexteer Automotive uruchomił 33 nowe programy i poszerzył zasięg geograficzny produkcji. Kilkunastoprocentowemu wzrostowi przychodów towarzyszyło zwiększenie zysku netto o 44 proc. Wśród przyczyn firma wskazuje nowe obiekty otwarte w Polsce.

Spóła Nexteer Automotive ogłosiła wyniki finansowe za rok 2016. Wartość przychodów wyniosła 3,842 miliarda USD, czyli wzrosła o 14 procent w porównaniu z rokiem 2015, zysk brutto wyniósł 662 miliony USD, czyli o 21 procent więcej niż w roku 2015, zaś zysk netto 295 milionów USD, a więc o 44 procent więcej niż w roku 2015. Na koniec roku 2016 spółka osiągnęła portfel niezrealizowanych zamówień o wartości 25,6 miliarda USD.

Fot. Archiwum

W 2016 roku spółka z powodzeniem uruchomiła 33 nowe programy dla klientów, poszerzając jednocześnie swój globalny zasięg. Firma otworzyła dwa nowe zakłady produkcyjne w krajach Azji-Pacyfiku oraz nowy zakład w Ameryce Południowej, co stanowiło bezpośrednią odpowiedź na możliwości rynkowe i wyniki nowych programów dla klientów.

Jedną z przyczyn zwiększenia możliwości rozwoju technologii było utworzeniu centrum technicznego w Tychach. Kolejną była rozbudowie istniejącego centrum technicznego w Chinach. Oprócz tego spółka Nexteer otworzyła nową siedzibę główną w Auburn Hills w stanie Michigan.

- Za pomocą rosnącego portfela produktów, konkurencyjnego zasięgu globalnego i wprowadzenia ważnych programów dla klientów wykazaliśmy ogromny wzrost przychodów ogółem oraz zysków – powiedział Michael Richardson, dyrektor wykonawczy i prezes zarządu spółki Nexteer Automotive.

Na początku tego roku Nexteer Automotive ogłosiła rozpoczęcie współpracy technicznej ze spółką Continental Automotive Systems . Głównym przedmiotem współpracy jest utworzenie ośrodka badawczo-rozwojowego na potrzeby rozwijania systemów dla autonomicznych pojazdów. Prace nad technologiami ADAS były również bodźcem wspierającym intensyfikację współpracy badawczej z odbiorcami Nexteera.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018