Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Energa Kogeneracja kupiła ponad 170 tys. EUA dla rozliczenia emisji w ub.r.

Autor:  wnp.pl (Ireneusz Chojnacki)  |  20-03-2017 16:01
Pomyślnie zakończono cykl audytów emisji CO2 w elektrociepłowniach należących do Energa Kogeneracja. Za 2016 rok spółka musi umorzyć 318 tys. uprawnień do emisji CO2 ( EUA), a na potrzeby rozliczenia emisji w 2016 roku kupiła ponad 170 tys. EUA.

Energa poinformowała o pomyślnym zakończeniu cykl audytów emisji CO2 w elektrociepłowniach należących do Energa Kogeneracja. Uzyskana pozytywna weryfikacja jest podstawą do umorzenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Wykorzystane zostały przydzielone uprawnienia i po zakupie na giełdzie uzupełniających jednostek firma spełnia zobowiązania wobec wymagań prawnych związanych z europejskim systemem handlu emisjami (EU ETS).

Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

- Pozytywna weryfikacja, przeprowadzona przez niezależną i profesjonalną instytucję audytującą potwierdziła poprawność rocznego sprawozdania oraz procedur monitorowania i raportowania emisji CO2 obowiązujących w Energa Kogeneracja. Obecnie dla spółek wytwarzających ciepło i energię elektryczną z paliw kopalnych koszty emisji CO2 są nieuniknione. Naszym zadaniem, jako wytwórcy, jest z jednej strony prowadzenie działań ograniczających negatywny wpływ emitowanych przez nas substancji na środowisko, z drugiej - konieczność zabezpieczenia niezawodności dostaw ciepła przy zachowaniu akceptowalnego poziomu cenowego- powiedział Krzysztof Żochowski, prezes Energa Kogeneracja.

Energa Kogeneracja, należąca do grupy Energa, od 2005 r. uczestniczy w systemie EU ETS . Objęte są nim konkretne instalacje, które emitują CO2 . W Energa Kogeneracja są to elektrociepłownie w Elblągu, Kaliszu i Żychlinie, w których emisja CO2 pochodzi ze spalania węgla i oleju opałowego do celów energetycznych. W przypadku stosowania biomasy jako paliwa, na przykład blok BB20p w Elblągu, emisja CO2 z takiego paliwa jest traktowana jako neutralna dla środowiska i przyjmuje się, że wynosi zero. Pozostałe ciepłownie należące do Energa Kogeneracja – ciepłownia w Wyszogrodzie i elektrociepłownia w Winnicy, są małymi instalacjami wytwórczymi i nie podlegają regulacjom EU ETS.

- Dla każdej z instalacji objętej EU ETS jesteśmy zobowiązani do szczegółowego obliczania i ewidencji ilości zużytych paliw oraz wyemitowanego dwutlenku węgla. Wszystkie wymagane dane są umieszczane w „Rocznym raporcie na temat wielkości emisji”. Raport wraz z „Procedurą monitorowania i raportowania emisji CO2” podlega weryfikacji przez niezależnego audytora posiadającego kompetencje i uprawnienia – powiedział Antoni Drzeżdżon, Kierownik Biura ds. Rozliczania Produkcji w Energa Kogeneracja .

- W tym roku weryfikację raportów dla EKO przeprowadziło TÜV Rheinland Polska .W lutym zakończono coroczny cykl audytów. Wynik jest dla nas pomyślny. Łączna emisja CO2 za 2016 r. wynosiła 318 tys. ton. Mając do dyspozycji przydzielone bezpłatne uprawnienia oraz zakupione na giełdzie, umorzymy dostępne jednostki uprawnień i wypełnimy nasze zobowiązana wobec wymagań prawnych związanych z EU ETS – dodał Antoni Drzeżdżon.

Obliczenie emisji i weryfikacja raportu to pierwszy etap spełnienia obowiązków wynikających z EU ETS. Następnie, zgodnie z zasadami EU ETS, dla każdej tony wyemitowanego CO2 spółka jest obowiązana do tzw. umorzenia jednego uprawnienia do emisji EUA (European Union Allowances). Za 2016 rok Energa Kogeneracja musi więc umorzyć 318 tys. uprawnień EUA. Pewną liczbę uprawnień do emisji instalacje otrzymują bezpłatnie w ramach przyznanych derogacji, jednak w obecnym okresie, liczba ta nie pokrywa całej emisji CO2.

Różnicę liczby uprawnień wynikającą z emisji CO2 a liczbą otrzymanych bezpłatnych uprawnień do emisji, spółka musi zakupić na giełdzie towarowej prowadzącej handel takimi uprawnieniami, np. giełda EEX (European Energy Exchange) we Frankfurcie, lub ICE (Intercontinental Exchange) w Londynie. Ceny uprawnień, podobnie jak inne produkty notowane na giełdach, kształtują się na podstawie aktualnego popytu i podaży. Zakup uprawnień zwiększa koszt prowadzonej działalności gospodarczej. Na potrzeby rozliczenia emisji w 2016 roku. Energa Kogeneracja zakupiła ponad 170 tys. EUA i wypełni zwoje zobowiązana wobec wymagań prawnych związanych z EU ETS.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018