Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Uproszczona procedura zakupu Pekao

Autor:  wnp.pl (KW)  |  29-03-2017 20:49
PZU, Polski Fundusz Rozwoju i Unicredit zdecydowały o uproszczeniu struktury transakcji nabycia akcji Banku Pekao, która polega na zastąpieniu pośredniego nabycia akcji przez PZU, nabyciem bezpośrednim.

W grudniu 2016 roku PZU i PFR zdecydowały  kupić 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł, w tym PZU zapłaci 6,46 mld zł. Transakcja obejmuje zakup przez działające w porozumieniu PZU i PFR pakietu akcji obejmującego docelowo ok. 32,8 proc. Transakcja miała być realizowana w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu PZU SA miało nabyć 100 proc. udziałów w spółce celowej, która będzie właścicielem akcji banku reprezentujących ok. 20 proc., a PFR miało dokonać bezpośredniego nabycia pakietu akcji reprezentującego ok. 10 proc. ogólnej liczby głosów. W drugim etapie, po nie mniej niż 60 dniach od pierwszej transakcji, PFR miał kupi pozostały pakiet akcji reprezentujący ok. 2,8 proc. ogólnej liczby głosów.

Fot. Shutterstock.com

Jak wynika z dzisiejszego komunikatu transakcja nie będzie przebiegała dwuetapowo, a zostanie zrealizowana w strukturze obejmującej bezpośrednie nabycie przez PZU i PFR wszystkich akcji banku będących przedmiotem transakcji w jednej transzy.

Zobacz także:

PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej

Jak były prezes UniCredit pomógł w repolonizacji Pekao?

Strony umowy przewidują, że nabycie całego umówionego pakietu akcji banku nastąpi jednorazowo w dniu zamknięcia transakcji, tj.: PZU nabędzie bezpośrednio akcje banku reprezentujące ok. 20 proc. ogólnej liczby głosów, a PFR jednocześnie nabędzie bezpośrednio akcje banku reprezentujące ok. 12,8 proc. ogólnej liczby głosów.

W związku ze zmianą struktury, uproszczone zostaną warunki zawieszające wskazane w raporcie z 8 grudnia 2016 r., od których spełnienia uzależniona jest realizacja transakcji. W szczególności, sprzedający nie będzie zobowiązany do uzyskania decyzji KNF w przedmiocie nabycia akcji banku przez swoją spółkę celową.

Po podpisaniu aneksu warunki zawieszające transakcji obejmują w szczególności: uzyskanie zgód organów antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie oraz uzyskanie przez PZU i PFR stosownych zgód lub decyzji KNF, przy czym warunek uzyskania zgody antymonopolowej na Ukrainie został już spełniony.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018