Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Paweł Surówka prezesem PZU. Będzie emisja obligacji

Autor:  wnp.pl (KW/PSZ) / PAP  |  12-04-2017 20:00  |  aktualizacja: 13-04-2017 10:06
Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń powołała w czwartek Pawła Surówkę w skład zarządu PZU SA i powierzyła mu pełnienie funkcji prezesa spółki - poinformowała w czwartkowym komunikacie spółka. Wcześniej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU podjęło decyzję w sprawie emisji obligacji o łącznej wartości do 3 mld zł oraz zmieniło skład rady nadzorczej.

"Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (+PZU SA+, +Spółka+) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 13 kwietnia 2017 roku Pana Pawła Surówkę w skład Zarządu PZU SA i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu PZU SA" - napisano w raporcie bieżącym spółki w czwartek nad ranem.

Paweł Surówka
Fot. mat. pras. PZU

Jak dodano, uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

"Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 lipca 2015 roku i która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji był rok 2016" - napisano.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU podjęło decyzję w sprawie emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym o łącznej wartości do 3 mld zł.

Wcześniej PZU informowało, że podpisana została z bankami: Pekao, BZ WBK, ING BSK, mBankiem oraz PKO BP umowa, z której wynika, że banki te przeprowadzą badania rynku i popytu na obligacje w zakresie emisji na rynku krajowym.

Tomasz Kulik, członek zarządu PZU, informował w połowie marca, że emisja ta ma na celu złagodzenie spadku wskaźnika wypłacalności PZU po transakcji zakupu Pekao SA i może nastąpić na przełomie II i III kwartału, kiedy jest planowane jest zamknięcie transakcji przejęcia banku.

Polecamy: PZU planuje emisję obligacji

PZU podało też w komunikacie, że Łukasz Świerżewski złożył rezygnację z pracy w radzie nadzorczej. Nie podano przyczyny rezygnacji.  Z rady nadzorczej został odwołany - na wniosek ministra rozwoju i finansów - Jerzy Paluchniak.

Polecamy: Zmiany w radzie nadzorczej PZU

Ponadto Minister rozwoju i finansów powołał do rady nadzorczej PZU Anetę Fałek.

Paweł Surówka to absolwent Universitẻ Paris I Panthẻon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Podstawowe studia ukończył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium.

W latach 2007 - 2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Reprezentował Bank w regionie CEE poprzez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz analizy rynkowej. W latach 2013 - 2015 pełnił funkcję członka zarządu Boryszew SA, dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive, prezesa zarządów spółek zależnych z sektora automotive.

W trakcie pełnienia funkcji w Grupie Boryszew odpowiadał za zarządzanie strategiczne, operacyjne i nadzór nad polityką budżetową sektora motoryzacyjnego. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej dla obszaru automotive. Ponadto odpowiadał za Mergers and Acquisitions w ramach polityki ekspansji oraz dezinwestycji grupy Boryszew, a także prowadził procesy restrukturyzacji spółek segmentu motoryzacyjnego.

Od 2015 roku był doradcą prezesa zarządu PKO Bank Polski SA oraz dyrektorem bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialnym za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego, a także za doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego w zakresie ich ekspansji i działalności zagranicznej.

Od 23 czerwca 2016 roku do 13 kwietnia 2017 roku był prezesem PZU Życie SA.

Paweł Surówka biegle posługuje się językami obcymi: angielskim, francuskim i niemieckim.

Aneta Fałek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów. Od 2012 roku wykonuje zawód radcy prawnego.

Od 2007 r. do lutego 2017 r. była pracownikiem Departamentu Prawnego Ministerstwa Skarbu Państwa. W okresie od kwietnia 2015 r. do lutego 2017 r. kierowała komórką organizacyjną w ramach departamentu zapewniającego obsługę prawną ministerstwa, w tym m.in. w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

Obecnie zatrudniona jest na stanowisku radcy prawnego w Departamencie Skarbu Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się m.in. problematyką nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz nowych zasad zarządzania mieniem państwowym.

"Posiada długoletnie doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, m.in. jako Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. z siedzibą w Kołobrzegu, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej spółki PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A. z siedzibą w Łodzi oraz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018