Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

JSW: inwestować i zwiększyć produkcję węgla koksowego

Autor:  WNP.PL (Jerzy Dudała)  |  20-04-2017 06:20
Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza zwiększyć produkcję węgla koksowego. Taki właśnie kierunek zawiera program restrukturyzacji spółki, a także opracowywana strategia JSW.

- Firmie potrzebna jest długofalowa strategia działania, która przygotuje nas do ciężkich czasów, do radzenia sobie na niestabilnym i dynamicznie zmieniającym się rynku węgla i koksu - zaznacza Daniel Ozon, p.o. prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Grupa Kapitałowa JSW zakończyła 2016 rok zyskiem netto w wysokości 4,4 mln złotych. GK JSW 2015 rok zamknęła stratą netto w wysokości 3 285,2 mln zł, co w dużej mierze było efektem dokonanych odpisów aktualizujących wartość majątku. 

W 2016 roku kopalnie JSW wyprodukowały 16,8 mln ton węgla, w tym 11,6 mln ton węgla koksowego i 5,2 mln ton węgla do celów energetycznych. Sprzedaż ogółem węgla przez JSW  ukształtowała się na poziomie 17,2 mln ton.

Szereg inwestycji do zrealizowania


Celem przygotowywanej strategii - wskazuje Daniel Ozon - jest stworzenie firmy odpornej na wahania koniunktury, co wyraźnie odczuła ona w ostatnich latach. JSW udało się przetrwać najtrudniejszy okres, ale wcześniej czy później kryzys powróci.

- To normalne w naszej branży. Najistotniejszym elementem strategii jest koncentracja działalności wszystkich jej podmiotów wokół efektywnej produkcji węgla koksowego i sprzedaży końcowego produktu, jakim jest dla naszej grupy koks - zaznaczył w niedawnym wywiadzie dla portalu wnp.pl Daniel Ozon. - Musimy wykorzystać to, że funkcjonujemy na rynku jako grupa węglowo-koksowa. Nasz cel to pozycja lidera rynku krajowego i unijnego, elastycznie reagującego na potrzeby rynku oraz odpornego na wahania cyklu koniunkturalnego.

W trakcie kolejnych kilku lat produkcja węgla koksowego w kopalniach JSW ma się zwiększyć do 85 procent. Spółka musi więc zrealizować szereg inwestycji, w tym głównie w zakłady przeróbcze na kopalni Budryk oraz w obydwu ruchach kopalni Knurów Szczygłowice.

Jak zaznaczono w miesięczniku spółki, noszącym tytuł Jastrzębski Węgiel, większość zadań inwestycyjnych znajduje się na etapie przetargów oraz opracowania dokumentacji technicznej. W Ruchu Knurów ruszyły pierwsze prace przy budowie zagęszczacza lamelowego, betonowego obiektu, o średnicy 12 metrów, niezbędnego w technologii wzbogacania węgla. Jest to początek prac modernizacyjnych w Ruchu Knurów.

Jak wskazują w JSW - w obydwu ruchach kopalni Knurów-Szczygłowice przeprowadzone zostaną liczne inwestycje modernizacyjne, których celem będzie zagwarantowanie wzrostu udziału węgla koksowego w produkcji, pełne zamknięcie obiegów wodno-mułowych, a także zwiększenie wydajności węzłów technologicznych. Zostanie m.in. zrealizowana modernizacja obiegów wodno-mułowych, inwestycje nie ominą także maszyn wzbogacających.

Inwestycja w kopalni Knurów-Szczygłowice stanowi kompleksowy projekt realizowany w celu wzrostu udziału węgla koksowego w produkcji kopalni oraz rozpoczęcia produkcji węgla koksowego typu hard.

W miesięczniku Jastrzębski Węgiel wskazano, że obecnie kopalnia Knurów-Szczygłowice produkuje ok. 55 proc. węgla koksowego. Po zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji węgiel koksowy ma stanowić ok. 80 proc. całej produkcji.

Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2016-2018, a pierwsze efekty inwestycji mają być widoczne już w 2019 roku. To w tym właśnie roku w kopalni ma się rozpocząć produkcja węgla koksowego typu hard, a także ma dojść do zwiększenia produkcji do poziomu czterech milionów ton rocznie.

Budryk się zbroi


Z kolei kopalnia Budryk to głównie producent węgla do celów energetycznych. Jego odbiorcami są elektrownie oraz elektrociepłownie zawodowe. Produkuje ona również węgiel koksowy typu 34.2 na potrzeby koksowni.

W celu zmiany proporcji wydobywanego węgla i zwiększenia udziału węgli koksowych o dobrej jakości - od paru lat trwają prace przy budowie poziomu 1290.

Inwestycja ta umożliwić udostępnienie i zagospodarowanie ok. 167 mln ton węgla koksowego, który zalega między poziomami 1050 a 1290. Dzięki udostępnieniu zasobów zalegających poniżej poziomu 1050 kopalnia Budryk będzie mogła prowadzić eksploatację do 2077 roku.

Inwestycja „Budowa poziomu 1290 w kopalni węgla kamiennego Budryk” prowadzona jest w trzech obszarach: pogłębienie szybu VI oraz budowa szeregu wyrobisk górniczych, budowa niezależnego systemu transportowego dla węgla koksowego typu hard, a ponadto rozbudowa zakładu przeróbki mechanicznej węgla dla niezależnego wzbogacania węgli koksowych typu hard.

Dla zakończenia realizacji zadania zostaje modernizacja zakładu przeróbki mechanicznej węgla zakładająca prowadzenie niezależnego wzbogacania węgli koksowych typu hard, typu 34, a także węgli do celów energetycznych.

Efektem ma być zwiększenie produkcji węgla koksowego z 35 do 59 proc. Rozpoczęcie produkcji węgla typu 35 w Budryku ma nastąpić w drugiej połowie 2018 roku.

Ma to być możliwe dzięki dobudowaniu drugiego ciągu odbioru urobku z przedziału południowego szybu I, wymianie przestarzałych urządzeń odstawczych, odwadniających i wzbogacających oraz wymianie i modernizacji elementów infrastruktury obiegu wodno-mułowego. Mają również zostać zamontowane nowoczesne systemy sterowania i wizualizacji procesów technologicznych. Ich zadaniem będzie zapewnienie kontroli nad prowadzonymi operacjami produkcyjnymi.

Wymóg jest przy tym taki, że realizacja tego przedsięwzięcia ma się odbywać przy utrzymaniu pełnej ciągłości ruchu zakładu w zakresie prowadzonych procesów technologicznych.

Zastosowane rozwiązania mają umożliwić produkowanie koncentratów węglowych o wysokiej jakości dla koksownictwa. Ma też się zwiększyć wydajność procesów wzbogacania, a także wzrosnąć jakość oferowanych produktów.

Jastrzębska Spółka Węglowa nie planuje sprzedaży kolejnych aktywów. Nie ma takiej potrzeby, bowiem sytuacja firmy została już ustabilizowana.

- Chciałbym, aby poprawa efektywności towarzyszyła nam na każdym etapie procesu produkcyjnego - podkreślił Daniel Ozon. - Głównie z uwagi na skomplikowaną sytuację na rynku węgla koksowego oraz realizację Programu Restrukturyzacji JSW SA oraz Grupy Kapitałowej JSW, uważam za niezbędne podjęcie dalszych działań, których celem będzie szybka i trwała obniżka kosztów funkcjonowania JSW. W tym celu planujemy uruchomić we wszystkich zakładach górniczych JSW Program Efektywność. Uruchomienie programu jest wynikiem analizy doświadczeń zebranych przez spółkę w wyniku realizacji w 2016 roku programu inicjatyw proefektywnościowych będącego elementem Programu Restrukturyzacji JSW SA. Konieczność ciągłej poprawy efektywności operacyjnej ze względu na wysokie koszty produkcji oraz toczący się proces restrukturyzacji GK JSW powodują, iż uruchomienie programu poprawy efektywności skoncentrowanego na optymalizacji dźwigni technologicznych oraz poprawie organizacji pracy zakładów - jest niezbędnym krokiem do uzyskania przez JSW nowej jakości i porównywalności osiąganych w obszarze górniczym wyników - ocenił Daniel Ozon.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018