Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Grupa Azoty i Tauron podpisały list intencyjny ws. zgazowania węgla

Autor:  wnp.pl (Piotr Apanowicz)  |  20-04-2017 13:11
Prace nad projektem zgazowania węgla dotyczą inwestycji o wartości od 400 do 600 mln euro (1,7-2,5 mld zł), w zależności od wybranej wersji technologicznej.

Strony zawarły list intencyjny zważywszy, że powiązanie potrzeb energetycznych oraz substancji surowcowej w chemii może być wdrożone przez realizację projektu, który polega na wzajemnym powiązaniu strumieniami wytwarzania energii i produktów chemicznych z układem zgazowania węgla.

Fot. Shutterstock

Spośród różnych metod konwersji węgla decydujące znaczenie w perspektywie średnio i długoterminowej posiadają te, które oferują efektywne wykorzystanie zasobów węgla, zgodne również z kierunkami polityki Unii Europejskiej. Wynika to m.in. z konieczności obniżania uciążliwości ekologicznej procesów energetycznych i chemicznych, w tym znaczącego obniżenia emisji CO2.

Produktem układu technologicznego jest energia elektryczna oraz gaz syntezowy o składzie pozwalającym na zastosowanie go bezpośrednio do produkcji wodoru, amoniaku, metanolu lub innych chemikaliów. Strony uznały, że obecne zużycie gazu ziemnego w przemyśle nawozów azotowych można częściowo zastąpić gazem syntezowym otrzymanym w wyniku zgazowania węgla.

Projekt, którego realizacja miałaby nastąpić w Kędzierzynie-Koźlu, znajduje się na etapie wstępnym i analiz towarzyszących, w tym rynkowych. W jego ramach Grupa Azoty zleciła prace związane z dokumentacją, w szczególności wstępny wybór licencjodawców oraz aktualizację analiz.

Szacowana wartość projektu wynosić będzie od 400 do 600 mln euro, w zależności od wybranej wersji technologicznej.

Tauron zadeklarował swój udział w realizacji projektu na zasadach określonych w odrębnych umowach, w tym dobranie i wykonanie instalacji zapewniającej maksymalizację wykorzystania węgla kamiennego pochodzącego z kopalń należących do grupy kapitałowej Tauron. Dopuszcza się uzupełnianie dostaw węglem pochodzącym od innych dostawców, jeśli Tauron nie będzie w stanie zapewnić ilości lub parametrów węgla wymaganych przez instalację.

List intencyjny określa ogólne ramy współpracy i nie rodzi na obecnym etapie skutków finansowych ani zarządczych dla poszczególnych firm. Strony zadeklarowały zamiar współpracy oraz wyraziły wolę podpisania dalszych umów, w tym umów związanych z utworzeniem wspólnej spółki celowej SPV, realizującej projekt.

List intencyjny obowiązuje do 31 grudnia 2017 roku, a każda ze stron ma prawo wypowiedzieć go z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018