Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Co przemawia za rozbudową gazoportu?

Autor:  wnp.pl (Dariusz Malinowski)  |  20-04-2017 13:25
Rozbudowa obiektu w Świnoujściu to strategiczna decyzja. Po ukończeniu inwestycji tą drogą będzie można sprowadzić do kraju niemal połowę zużywanego w Polsce gazu.

Gaz-System podjął decyzję o rozbudowie terminalu LNG w Świnoujściu. Po zakończeniu prac jego moce regazyfikacyjne wzrosną z obecnych 5 mld m3 do 7,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie.

fot. mat. pras.

Czytaj więcej: Terminal w Świnoujściu będzie rozbudowany. Jest decyzja Gaz-Systemu

Rząd PiS od początku deklarował chęć ucieczki od gazowej zależności od Rosjan. Poszukiwani są dostawcy z innych krajów. Chodzi bowiem nie tylko o zmianę kierunków importu gazu, ale przede wszystkim źródeł.

Gazowa ofensywa Gazpromu w Unii Europejskiej, spowodowała że Wspólnota już 34 proc. gazu kupuje w Rosji. Tymczasem takie uzależnienie jest zwyczajnie niebezpieczne. Sam Kreml deklarował przecież, że wstrzymanie dostaw surowców może być jednym z elementów polityki Rosji.

Skoro mamy tak jasne deklaracje, warto więc się zabezpieczyć. Można to robić za pomocą interkonektorów, jednak to tylko półśrodek. Brak jednolitej polityki energetycznej Unii, nie zwracanie uwagi na interesy innych, spowodowały, że nasz region przez budowę Nord Streamu (i plany budowy Nord Streamu 2) praktycznie został odcięty od gazu z innych niż rosyjskie źródeł.

Jednak powstanie gazoportu w Świnoujściu o zdolnościach przyjmowania 5 mld m3 gazu rocznie znacząco poprawiło nasza sytuację.

Co przemawia za rozbudową obiektu na wyspie Wolin?

Po pierwsze nasze obecne zdolności importu gazu spoza Rosji (i terenów, gdzie jej gaz dominuje) są wciąż zbyt małe. Należy także pamiętać, że każdy gazoport to rodzaj buforu bezpieczeństwa. Część mocy powinna pozostawać w rezerwie, na wypadek gdyby doszło do zdarzeń losowych uniemożliwiających import gazu z innych kierunków. Rozbudowa obiektu możliwość takiej reakcji poprawia.

Ważne są także względy ekonomiczne. Przy wzroście wielkości przeładunku gazu spadną koszt jednostkowe. LNG stanie się więc bardziej konkurencyjne wobec gazu z rury.

Gaz-System prowadzi analizy związane z rozbudową terminalu o nowe funkcjonalności. Uwzględniają one perspektywy rozwoju rynku LNG w kraju oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka dostrzega duży potencjał skroplonego gazu ziemnego wykorzystanego jako paliwo – chce rozwijać usługi załadunku LNG i bunkrowania statków, a także bezpośrednio dostarczać skroplony gaz ziemny do klientów z wykorzystaniem logistyki samochodowej i kolejowej.

LNG staje się paliwem coraz bardziej popularnym. Na przykład w naszym kraju już obecnie LNG używany jest do zasilania terenów, gdzie nie ma dostępu do gazu z sieci przesyłowej. Skroplony gaz jest przewożony cysternami, następnie regazyfikowany i dostarczany do lokalnych sieci.

To, czego na razie nie znamy, to koszt inwestycji, bo też nie wiemy w jakim zakresie gazoport miałby być rozbudowany. Spółka rozważa m.in. budowę drugiego stanowiska statkowego, budowę bocznicy kolejowej  w celu uruchomienia przeładunku LNG na kolej oraz budowę trzeciego zbiornika LNG. Jeżeli faktycznie te elementy by powstały, wartość inwestycji najpewniej przekroczyłaby miliard złotych.

Dariusz Malinowski

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018