Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2017

Czy beton ma przyszłość w budownictwie mieszkaniowym?

Autor:  wnp.pl (Piotr Stefaniak)  |  20-04-2017 17:10
Technologie betonowe - monolityczne, z prefabrykatów, gotowych domów -  pomogą zrealizować plany rozwoju wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Pomogą także rozwiązywać niektóre problemy energetyczne, a nawet wzbogacić architekturę w dużych miastach.

Takie jest ogólne przesłanie nowej kampanii informacyjno-popularyzatorskiej, organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego (SPBT).

Fot. Fotolia

Jakie wyzwania?


W  2016  r.  oddano  do  użytkowania  163  394  mieszkania,  tj.  o  15 683  mieszkania (o  10,6 proc.)  więcej  niż  w  2015  r.  W  tej  liczbie  blisko  48  proc.  stanowiły mieszkania  indywidualne,  czyli  domy  budowane  przez  osoby  prywatne.

Był to zatem niezły rok, ale ciągle daleki od poziomu, który gwarantowałby zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

- Taki poziom zacznie się, gdy budowanych będzie po co najmniej 200 tys. mieszkań rocznie – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami prof. Jan Deja z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Tymczasem prognozy SPBT zakładają, że w 2017 roku budownictwo mieszkaniowe może wzrosnąć o ok. 8 proc., w 2018 roku – wykazać niewielki wzrost, ale w 2019 r. już spadek.

- Ma to związek z mniejszą liczbą rozpoczynanych inwestycji przez deweloperów – ocenia Michał Daszkiewicz, wiceprezes SPBT, grupa Cemex.

Jak rynek?


W Polsce od lat nie zmienia się struktura technologii budowy domów wielorodzinnych.

Dominuje technologia tradycyjna „udoskonalona” (konstrukcją nośną są ściany wykonane z cegły, bloczków lub pustaków) – oscylowała w minionej dekadzie od 87,9 proc. (2013 r.) do 73,8 proc. (2010 r.; po I półroczu 2016 r. - 75,9 proc.).

Na drugim miejscu jest technologia monolityczna (konstrukcje ścian lub szkieletu z betonu lub żelbetonu wylewanego na miejscu budowy, z zastosowaniem deskowań), której udział po I półroczu 2016 r. wynosił 23,9 proc.

Technologia wielkopłytowa (montaż na budowie elementów prefabrykowanych betonowych lub żelbetowych) i wielkoblokowa (montaż prefabrykowanych betonowych i żelbetowych płyt lub bloków o wysokości całej kondygnacji i o szerokości mniejszej niż 2,40 m) – 0,2 proc.

- Technologie z użyciem betonu mają zdecydowanie zbyt mały udział w rynku budownictwa mieszkaniowego, tymczasem cechują się szeregiem zalet, które choć same się bronią, nie są nadal doceniane – podkreślił Maciej Marciniak, prezes SPBT.

Zalety betonu w budownictwie


Technologie monolityczne, a szczególnie wielkopłytowe i wielkoblokowe, wydanie skracają czas budowy domów wielorodzinnych – do 7-8 miesięcy, w porównaniu z rokiem w technologii tradycyjnej. Są też bardziej niezależne od stanu pogody (szczególnie mrozu).

- Pracując w systemie dwuzmianowym, stawiamy po 2-3 kondygnacje budynku na miesiąc – powiedział Walenty Twardy, dyrektor ds. produkcji Erbud Warszawa.

Konstrukcje betonowe są bardzo trwałe i z powodzeniem mogą służyć mieszkańcom przez co najmniej 100 lat. Cechuje je „wysoka zdolność adaptacyjna” budynków, co pozwala dostosować ich funkcje do potrzeb mieszkańców.

Ale technologia budynków z betonu „gwarantuje” – dzięki niskiemu współczynnikowi przenikania ciepła - zmniejszenie zużycia energii od 10 do 15 proc. (SPBT powołuje się na różne szacunki w tym względzie), które wszak stanowią ok. 57 proc. łącznego zużycia energii w Europie w budownictwie mieszkaniowym oraz redukcję prądu do systemów klimatyzacyjnych nawet o 50 proc.

Beton jest materiałem niepalnym, dlatego konstrukcja posiada doskonałą ognioodporność. W całości podlega recyklingowi.

Betonowe domy są relatywnie cichsze, bowiem beton redukuje wibracje i nie przenosi dźwięków.

Jest to ponadto łatwo dziś dostępna technologia. Beton produkuje w Polsce ok. 950 zakładów (i „pewna” liczba nierejestrowanych), które dysponując 3000 samochodami – gruszkami, są w stanie dostarczyć surowiec w krótkim czasie. Dodatki chemiczne gwarantują, że beton w tym mieszalniku można trzymać kilka godzin.

W 2016 roku wyprodukowano w Polsce łącznie 20,4 mln m3 betonu (19,9 mln w 2015 r.), a na ten rok szacuje się wzrost tej produkcji o 2-3 proc. Dla uzmysłowienia, gdyby 1 m3 betonu ustawiać obok siebie, opasałby Ziemię na równiku.

W czym problem?


To kluczowe pytanie, na które w trakcie dyskusji z dziennikarzami – gospodarze tylko wskazywali poszlaki.

- Z pewnością, jest to przyzwyczajenie inwestorów i zła fama wśród kupujących mieszkania, że domy z „wielkiej płyty” z okresu Gomułki i Gierka się sypią – powiedział prezes Marciniak.

Według niego, obecnie mamy do czynienia z zupełnie innej klasy rodzajami betonów oraz technologiami, w tym płytami monolitycznymi, których nie trzeba spawać „drut po drucie.”

Inną formą przyzwyczajenia jest to, że technologie betonowe w dużych miastach stosuje się przy budowie domów ponad czteropiętrowych, podczas gdy w małych – wznosi się przeważnie domy czteropiętrowe.

Pewnym ograniczeniem jest technologia szalunków przy wylewaniu betonu, bowiem ich komplet to duży wydatek nawet dla średniej firmy budowlanej.

Ale w prezentacjach SPBT zabrakło jasnych porównań kosztów budowy domu wielorodzinnego: bezpośredniego i ewentualnie w długim cyklu użytkowania.

- W ciągu 2-3 miesięcy spodziewamy się analizy w tej sprawie, którą sporządza Instytut Techniki Budowlanej – powiedział prof. Deja.

Zdaniem prezesa Macieja Marciniaka, beton w budownictwie mieszkaniowym „sam się obroni.” Nie tylko wymienionymi zaletami. - Dramatycznie rośnie problem wykwalifikowanych pracowników budownictwa oraz współczynnik ich płac w kosztach budowy – podkreślił. – Technologie betonowe mogą złagodzić wydatnie ten problem.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2017