Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Fitch dobrze o finansach PGNiG

Autor:  wnp.pl (DM)  |  20-04-2017 19:18
Agencja Fitch Ratings przyznała PGNiG SA długoterminowy rating w walucie krajowej i obcej na poziomie (BBB-) ze stabilną perspektywą i nadała rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie obcej na tym samym poziomie. Agencja przyznała również spółce długoterminowy rating krajowy A ze stabilną perspektywą.

To pierwszy rating dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA od Fitch Ratings. W uzasadnieniu agencja wskazała na silną i zintegrowaną pozycję rynkową Grupy PGNiG i jej stabilną sytuację finansową. Znaczący udział segmentów regulowanych w EBITDA Grupy, przede wszystkim segmentu dystrybucja, stanowi przeciwwagę dla działalności w obszarze Poszukiwania i Wydobycia ropy oraz gazu, a także dla ryzyka cen i wolumenów w segmencie Obrotu.

Fot. Shutterstock.com

–  Otrzymany rating jest potwierdzeniem naszej wiarygodności oraz pozytywnej oceny opublikowanej w marcu strategii – skomentował Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG SA. – Ocena ratingowa odzwierciedla również przestrzeń dla realizacji ambitnego programu inwestycyjnego – dodał Woźniak.

Agencja, zgodnie z założeniami nowej Strategii Grupy PGNiG, w swojej ocenie przyjęła utrzymanie poziomu długu netto/EBITDA poniżej poziomu 2,0 oraz utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendy. W porównaniu do innych spółek z branży utilities w Polsce Fitch wskazał na relatywnie niski poziom zadłużenia PGNiG i znaczący obszar do poprawy ratingu.

Rating agencji Fitch Ratings jest drugim ratingiem inwestycyjnym PGNiG SA, obok zaktualizowanego w lutym 2016 roku ratingu (Baa3) z perspektywą stabilną przyznanego przez agencję Moody’s Investors Service.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018