Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Barnier, KE: chcę odnieść sukces w negocjacjach ws. Brexitu

Autor:  PAP  |  20-04-2017 19:48
W imię wspólnego dobra chcę odnieść sukces w negocjacjach ws. Brexitu - podkreślił główny negocjator Komisji Europejskiej ds. Brexitu Michel Barnier. Wymienił trzy warunki tego sukcesu: zachowanie jedności państw UE, eliminacja obszarów niepewności i uporządkowanie chronologiczne Brexitu.

Barnier wraz z dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Markiem Prawdą wziął udział w czwartek w posiedzeniu sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej.

Barnier zaznaczył, że negocjacje ws. Brexitu będą prowadzone dopiero zakończeniu wyborów i wyłonieniu nowych władz w Wielkiej Brytanii - najprawdopodobniej w drugiej połowie czerwca. Jak dodał po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię trzeba będzie stworzyć zrównoważoną trwałą relację, którą określił jako "nowe partnerstwo".

"Trzeba będzie to partnerstwo zapisać w jednym lub kilku nowych traktatach, które będą musiały zostać ratyfikowane przez parlamenty narodowe" - zaznaczył Barnier.

Według głównego negocjatora KE ds. Brexitu ratyfikacje państw członkowskich nie mogą być improwizowane, lecz powinny zostać dokładnie przygotowane "we wzajemnym szacunku, dialogu, przejrzystości, w debacie również z obywatelami".

Barnier podkreślił również, że w kwestii negocjacji ws. Brexitu konsultuje się m.in. z wiceszefem polskiego MSZ Konradem Szymańskim.

"Moje nastawienie jest takie, że chcę w imię wspólnego dobra odnieść sukces w tych negocjacjach" - zadeklarował Barnier.

Przestrzegał również przed brakiem porozumienia ws. Brexitu. Według Barniera tzw. twardy Brexit wywołałby negatywne konsekwencje zarówno dla 27 państw, które pozostaną w UE, jak i samej Wielkiej Brytanii, m.in. pod względem przepływu osób i transportu.

"Nie wyobrażam sobie tej sytuacji, musimy wszystko zrobić, żeby tego uniknąć" - dodał.

Jak stwierdził, żeby uniknąć twardego Brexitu należy osiągnąć trzy warunki sukcesu negocjacji. Jako pierwszy Barnier wymienił jedność 27 państw członkowskich.

"Będę czynił wysiłki, i czynię je już od sześciu miesięcy, żeby tę jedność zachować, spotykam się z premierami, prezydentami, parlamentami, podmiotami społeczno-ekonomicznymi w państwach członkowskich, ta jedność jest w naszym interesie, ale i w interesie Wielkiej Brytanii" - mówił.

Jak dodał "jeśli będziemy podzieleni" nie będzie wspólnej ratyfikacji porozumienia ws. Brexitu przez parlamenty państw członkowskich.

Kolejnym warunkiem ma być jak najszybsza eliminacja tzw. "obszarów niepewności", które powstały w wyniku decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu Unii. "Niepewności dla obywateli, dla beneficjentów środków unijnych, dla ochrony granic" - dodał Barnier.

Podkreślił, że obywatel jest priorytetem w UE, dlatego jedną z najważniejszych kwestii w negocjacjach z Wielką Brytanią będzie zabezpieczenie praw nabytych obywateli Unii w Wielkiej Brytanii. "Chodzi o 3 mln 200 tys. Europejczyków po obydwu stronach kanału La Manche, w tym ponad 800 tys. Polaków, którzy pracują w Wielkiej Brytanii, żyją tam, którzy nabywali lub są w trakcie nabywania praw aż do momentu Brexitu" - powiedział Barnier.

Dopytywany później przez wiceszefa komisji Rafała Trzaskowskiego (PO), którą datę KE będzie uznawać jako ostateczną w kwestii nabywania praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii, Barnier odpowiedział, że będzie to data wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. "Do tego momentu muszą być chronione prawa obywateli na dotychczasowych zasadach" - dodał.

Wśród obszarów niepewności wymienił także kwestię beneficjentów środków unijnych. "Chcemy dojść do porozumienia z Wielką Brytanią, na mocy którego nastąpi całkowite zamknięcie, rozliczenie tych zobowiązań, co do jednego euro, zarówno jeżeli chodzi o krótkoterminowe jak i długoterminowe zobowiązania, które ponosi Wielka Brytania jako członek UE, dlatego że te zobowiązania zaciągamy razem, razem je pokrywamy i korzystamy jako 28 państw członkowskich z tych środków" - dodał.

Pytany później przez wiceszefa sejmowej komisji ds. UE Konrada Głębockiego (PiS), czy kwestia dotrzymania zobowiązań finansowych przez Wielką Brytanię będzie warunkiem "nienegocjowalnym" z perspektywy KE podkreślił, że warunek ten nie jest formą "kary" dla Wielkiej Brytanii.

"Mówiąc szczerze nie będziemy od Wielkiej Brytanii wymagać ani jednego euro czy funta więcej powyżej poziomu zobowiązań, które Wielka Brytania przyjęła" - zaznaczył.

Jako ostatni obszar niepewności wymienił sprawę granic, zwłaszcza powstanie w wyniku Brexitu nowej granicy - pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną, która jako członek Wielkiej Brytanii opuści UE. "Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie regulujące przepływ osób i towarów przez tę granicę bez odtwarzania granicy, dlatego że to zakłóciłoby proces pokoju i dialogu w Irlandii" - podkreślił.

Trzecim warunkiem sukcesu negocjacji - jak zaznaczył główny negocjator KE ds. Brexitu - jest właściwe uporządkowanie chronologiczne spraw i etapów związanych z Brexitem. Barnier stwierdził, że uporządkowane wyjście z UE musi brać pod uwagę przyszłą uregulowaną sytuację.

"Początek negocjacji w czerwcu, dwa lata negocjacji, nieco mniej niż dwa lata, dlatego że trzeba ostatnie 5-6 miesięcy z tych dwóch lat poświęcić na ratyfikację Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i parlamentu brytyjskiego, czyli powinniśmy zaprogramować koniec tych negocjacji na październik 2018, czas jest krótki" - zaznaczył.

Podkreślił, że celem KE będzie zawarcie porozumienia z Wielką Brytanią do końca bieżącego roku. Barnier poinformował również, że 3 maja Komisja Europejska zaproponuje Radzie UE "bardziej szczegółowe rozpisanie mandatu negocjacyjnego", a 22 maja Rada ds. Ogólnych ministrów spraw zagranicznych przyjmie szczegółowy mandat negocjacyjny i wówczas będzie można po wyborach w Wielkiej Brytanii rozpocząć negocjacje.

Barnier zaznaczył, że dopiero po Brexicie będą ustalane szczegóły "nowego partnerstwa". "Chodziłoby o umowę o wolnym handlu i mam nadzieję kilka innych porozumień o współpracy, nad tym będziemy pracować, w szczególności jeśli chodzi o obronność i bezpieczeństwo" - dodał.

Jak zaznaczył, jeśli Wielka Brytania wyjdzie z jednolitego rynku i unii celnej, wówczas będzie trzeba zbudować umowę o wolnym handlu. "To porozumienie o wolnym handlu będzie miało charakter wrażliwy i trudny - z bardzo konkretnego powodu - otóż po raz pierwszy w naszej historii rozpoczniemy negocjacje handlowe z państwem, w procesie, który rozpocznie się od różnicy zdań" - mówił.

"Wszystkie wcześniejsze wynegocjowane przez nas przez 50 lat umowy o wolnym handlu - jest to ok. 30 umów z 60 różnymi państwami na świecie (...) wszystkie te negocjacje rozpoczynały się od procesu konwergencji regulacyjnej, gdzie występowało zbliżanie się regulacyjne stron, natomiast tutaj będzie to odwrotny proces" - dodał.

Jako kolejny filar relacji UE z Wielką Brytanią po Brexicie wymienił, poza porozumieniem o wolnym handlu, także kwestie obronności, bezpieczeństwa i spraw klimatycznych. "Nie wolno dopuścić do tego, żeby między tymi filarami były jakieś rozgrywki, żeby ustępowano w jednym filarze, żeby zyskać coś w drugim, bo niezbywalna jest sprawa bezpieczeństwa kontynentu i obywateli" - zaznaczył.

W trakcie posiedzenia komisji posłowie, w tym m.in. Joanna Lichocka (PiS) wnioskowali o spotkania z głównym negocjatorem KE ds. Brexitu także podczas prowadzenia przez niego negocjacji. W odpowiedzi Barnier zadeklarował, że jest gotów w toku negocjacji informować polski parlament o ich przebiegu.

Po spotkaniu z posłami sejmowej komisji ds. UE, Barnier spotka się po południu z premier Beatą Szydło, a następnie z przedstawicielami przedsiębiorców. Wcześniej Barnier rozmawiał też z wiceszefem MSZ Konradem Szymańskim.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018