Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2016

Mostostalowi Zabrze zaszkodził petrochemiczny kontrakt

Autor:  wnp.pl (TE)  |  21-04-2017 10:01
Mostostal Zabrze dokonał aktualizacji budżetu krajowego kontraktu z branży petrochemicznej, czego efektem będzie obniżenie wyniku finansowego brutto za 2016 r. o blisko 20 mln zł.

Jak podał Mostostal, po przeprowadzonej rewizji kontraktu zidentyfikowano zdarzenia, które „znalazły, a także znajdą odzwierciedlenie w dodatkowych kosztach oraz przychodach”.

Fot. Shutterstock.com

- Efektem aktualizacji budżetu jest obniżenie wyniku na realizowanym kontrakcie, co przełoży się na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego brutto za 2016 r. o kwotę 19,9 mln zł - wskazał Mostostal.

Dodał, że kontrakt ten jest w końcowej fazie realizacji, a zawarto go w lutym 2016 r. i wówczas nie stanowił znaczącej umowy pod względem wartości (nie przekraczał 10 proc. kapitałów własnych spółki).

To kolejny kontrakt, który odbije się na wynikach Mostostalu Zabrze za 2016 r. W ubiegłym miesiącu spółka informowała o aktualizacji wyceny kontraktu oraz dokonaniu odpisów aktualizujących wartość należności, dotyczących zlecenia na modyfikację kotła w fabryce celulozy Sodra Cell Varo w Szwecji.

Łączna kwota przeszacowania wynosi ok. 2 mln euro, czyli ok. 8,9 mln zł, a w przypadku odpisów aktualizujących wartość należności jest to 1,6 mln euro, czyli ok. 6,9 mln zł.

Dokonanie aktualizacji i odpisów przełoży się na pogorszenie wyniku na tym kontrakcie, a tym samym na obniżenie jednostkowego oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto za 2016 r. w łącznej wysokości ok. 3,7 mln euro, czyli ok. 15,8 mln zł.

Zobacz więcej: Kotłowy kontrakt uderzy w wyniki Mostostalu Zabrze

Wyniki za cały 2016 r. Mostostal ma publikować 28 kwietnia. Po trzech kwartałach 2016 r. Mostostal miał na poziomie skonsolidowanym 585,56 mln zł przychodów wobec 561,18 mln zł rok wcześniej. Grupa odnotowała 1,84 mln zł zysku netto wobec 16,29 mln zł zysku przed rokiem.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2016