Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

DB Cargo Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

Autor:  wnp.pl (PS)  |  21-04-2017 11:18
DB Cargo Polska - jako pierwsza firma kolejowa w Polsce - podpisała Kartę Różnorodności. Tym samym  dołączyła do grona pracodawców, dla których równe traktowanie pracowników oraz zarządzanie różnorodnością stanowią element strategii rozwoju.

Podpisując Kartę Różnorodności, DB Cargo Polska zobowiązała się do „przeciwdziałania dyskryminacji, tworzenia i prowadzenia polityki równego traktowania oraz działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności w miejscu pracy”.

Fot. mat. pras. Deutsche Bahn

Firma wyraziła również gotowość do zaangażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w działania promujące postanowienia karty.

Karta Różnorodności obowiązuje w 17 krajach Unii Europejskiej. W Polsce koordynatorem międzynarodowej inicjatywy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jak podkreśla zarząd DB Cargo Polska, podpisanie Karty Różnorodności to m.in. konsekwencją wdrożonej już przez całą grupę strategii, której elementem jest „stawanie się atrakcyjnym pracodawcą”.

- Pracownicy co dwa lata biorą udział w badaniu satysfakcji, w którym są pytani m.in. o kwestie dotyczące równego traktowania, poszanowania praw i różnorodności pracowników – mówi Marek Staszek, prezes zarządu DB Cargo Polska - Już dziś czerpiemy korzyści płynące z kultury pracy opartej na otwartości i wzajemnym szacunku.

W całej grupie wdrażane są zapisy przeciwdziałające dyskryminacji ze względu na wyznanie, język, płeć, orientację seksualną, przekonania, cechy osobowe, pochodzenie, stan zdrowia czy wiek.

W firmie zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, istnieje ogólnodostępny dla wszystkich pracowników Kodeks Etyczny, czy Polityka Rekrutacyjna oraz działa instytucja Obudsmana umożliwiająca zgłaszanie zachowań nieetycznych.

W DB Cargo Polska ponad 17 proc. załogi stanowią kobiety, które piastują 45 proc. najwyższych stanowisk menedżerskich.

- W naszej firmie można również spotkać spawaczki, suwnicowe czy toromistrzynie, zawody powszechnie uchodzące za męskie – mówi Tamara Staniowska, członek zarządu ds. HR DB Cargo Polska -  Różnorodność to także wiek, dojrzałość i doświadczenie, zależy nam na zachowaniu właściwej równowagi między pracownikami młodymi a doświadczonymi, bo im bardziej różnorodnie, tym większe szanse na biznesowy sukces.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018