Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

DB Cargo Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

Autor:  wnp.pl (PS)  |  21-04-2017 11:18
DB Cargo Polska - jako pierwsza firma kolejowa w Polsce - podpisała Kartę Różnorodności. Tym samym  dołączyła do grona pracodawców, dla których równe traktowanie pracowników oraz zarządzanie różnorodnością stanowią element strategii rozwoju.
Fot. mat. pras. Deutsche Bahn

Podpisując Kartę Różnorodności, DB Cargo Polska zobowiązała się do „przeciwdziałania dyskryminacji, tworzenia i prowadzenia polityki równego traktowania oraz działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności w miejscu pracy”.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018