Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Pozytywna opinia rady nadzorczej Enei ws. wypłaty dywidendy

Autor:  wnp.pl (ICh)  |  21-04-2017 11:41
Rada nadzorcza Enei podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 110.360.644,50 zł z zysku netto za 2016 rok.
Fot. mat. pras.

30 marca zarząd Enei podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2016, w tym rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy w kwocie 110.360.644,50 zł z zysku netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie zarząd Enei postanowił wtedy wystąpić do rady nadzorczej spółki o wydanie oceny zaproponowanego podziału zysku.

20 kwietnia 2017 rada nadzorcza Enei podjęła uchwałę , w której pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki dotyczący wypłaty dywidendy za 2016 rok. Na mocy podjętej uchwały rada nadzorcza Enei rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 110.360.644,50 zł, co stanowi 0,25 zł zysku na jedną akcję. W pozostałej części zysk netto ma zostać przeznaczony na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018