Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Ocenili eksploatację górniczą pod Mikołowem

Autor:  wnp.pl (Jerzy Dudała)  |  21-04-2017 12:45
20 kwietnia br. odbyło się 23 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów.

Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Burmistrz Mikołowa, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta Mikołów, Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o. o. oraz przedstawiciele kopalń: Ruda, Bolesław Śmiały, Makoszowy i Budryk.

Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Jak poinformował Wyższy Urząd Górniczy, w trakcie spotkania omówiono stan realizacji przez KWK Ruda Ruch Bielszowice uchwały podjętej na poprzednim posiedzeniu zespołu. Dotyczyła ona robót hydrotechnicznych na terenie dzielnicy Borowa Wieś.

Stwierdzono, że postęp w realizowanym przedsięwzięciu jest znaczny, ale jego zakres oraz niezbędne formalności administracyjno-prawne znacząco wpływają na terminy rozpoczęcia kolejnych etapów zadania. Zespół Porozumiewawczy podjął uchwałę o dalszym monitorowaniu realizacji tej uchwały na następnym posiedzeniu.

Poza tym przedstawiciele kopalń omówili eksploatację górniczą dokonaną w  IV kwartale 2016 r. i w I kwartale 2017 r., a także eksploatację projektowaną w II i III kwartale br., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Z zaprezentowanego materiału wynika, że w  IV kwartale 2016 r. i w I kwartale 2017 r., pod terenami gminy Mikołów eksploatację prowadziły KWK Budryk oraz KWK Ruda Ruch Bielszowice i Ruch Halemba, natomiast w IV kwartale 2016 r. i w I kwartale 2017 r., w granicach administracyjnych gminy Mikołów eksploatację planują kopalnie Ruda Ruch Bielszowice i Ruch Halemba, Budryk oraz Bolesław Śmiały.

Przedstawiciele wszystkich kopalń omówili również zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych oraz oddziaływanie tych eksploatacji na powierzchnię terenu.

Zwrócono też uwagę na zaniepokojenie mieszkańców sołectwa Bujaków, związane z odczuwalnymi w ich budynkach wstrząsami wysokoenergetycznymi.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018