Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Oświetlenie uliczne. Jak ułożyć relacje gmin i firm energetycznych?

Autor:  wnp.pl (ICh)  |  21-04-2017 13:25
Kwestie oświetlenia ulicznego są na tyle zagmatwane , obejmują  tyle różnych stanów faktycznych , że w moim przekonaniu nie da się tego uporządkować  krótkim cięciem legislacyjnym. W moim przekonaniu ustawodawca bardziej powinien zmierzać  w swoich pracach legislacyjnych do stworzenia ram prawnych dla współpracy przedsiębiorstw energetycznych z gminami – ocenił Maciej Szambelańczyk, radca prawny, partner w kancelarii Wierciński Kwieciński Baehr.
Fot. Fotolia

Sprawy związane z własnością oświetlenia ulicznego są w Polsce pogmatwane. Właścicielami infrastruktury oświetleniowej są przeważnie  przedsiębiorstwa energetyczne albo gminy, ale  jest też majątek oświetleniowy, którego właścicieli trudno ustalić. W efekcie kontrowersje budzi m.in. sprawa finansowania kosztów oświetlenia w tych przypadkach, gdzie właścicielami infrastruktury są firmy energetyczne. Na gminach spoczywa bowiem obowiązek finansowania oświetlenia  ulicznego, ale czy   w przypadku, gdy infrastruktura oświetleniowa do nich nie należy to mogą  wybrać sprzedawcę  energii?

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018