Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Unimot osiągnął w marcu historycznie rekordowe przychody

Autor:  wnp.pl (PA)  |  21-04-2017 13:51
W marcu 2017 roku Unimot wypracował najwyższe przychody dla tego miesiąca w historii spółki, o 60 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Spółka zwołała także NWZA celem rozliczenia ceny zakupu udziałów w spółce Tradea i  rozszerzenia przedmiotu działalności.

Fot. mat. pras.

Przychody ze sprzedaży netto za miesiąc marzec 2017 w ujęciu jednostkowym wyniosły 257,8 mln zł. To o ponad 60 proc. więcej od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (160,9 mln zł) i o około 52 proc. więcej niż w lutym (169,65 mln zł)

Narastająco za pierwszy kwartał przychody wyniosły 642,3 mln zł i były o około 70 proc. wyższe niż rok wcześniej (378,1 mln zł).

Wpływ na to miało kilka czynników, między innymi bardzo dobre wyniki sprzedażowe w segmencie oleju napędowego oraz zawarcie nowych kontraktów przez dział biopaliw. Na uwagę zasługują również utrzymujące się dobre wyniki sprzedaży w segmencie gazu LPG. - Osiągnięty poziom przychodów dobrze prognozuje na dalszą część roku, szczególnie że zazwyczaj w pierwszym kwartale mamy do czynienia ze zmniejszeniem obrotów, wynikającym z sezonowości sprzedaży paliw oraz lepszym zbilansowaniem rynku przez rodzimych producentów - komentuje Robert Brzozowski, prezes firmy.

Zarząd spółki zwołał też na 18 maja 2017 roku NWZA, na którym zwróci się do akcjonariuszy o podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki o następujący zapis: „dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim”. Umożliwi to spółce sprawne budowanie nowej sieci stacji paliw pod marką Avia, co było jednym z celów emisyjnych podczas debiutu na głównym parkiecie GPW w marcu br.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018