Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Wspólny projekt PKP LHS i Kolei Ukraińskich elektryfikacji linii kolejowej

Autor:  wnp.pl (PS)  |  21-04-2017 15:00
Przedstawiciele zarządów spółek PKP LHS i Kolei Ukraińskich podpisali list intencyjny, który określa obszary współpracy przy elektryfikacji ukraińskiego odcinka kolejowego Kowel – Izow, o długości ok. 80 km.

Rozbudowana będzie też infrastruktura do granicy polskiej, a także zelektryfikowana linia  kolejowa po polskiej stronie (ok. 3 km), od granicy do stacji Hrubieszów LHS.

Fot. mat. pras.

Oba odcinki ma też połączyć światłowód usprawniający łączność i umożliwiający przyszłą modernizację systemów sterowania ruchem kolejowym.

Podpisane porozumienie zakłada ponadto m.in. wymianę doświadczeń oraz wiedzy naukowo-technicznej w tym zakresie i współpracę przy elektryfikacji i  innych wspólnych projektach. 

- Spółka, jako bezpośredni odbiorca ładunków z kierunku ukraińskiego, jest zainteresowana zwiększeniem przepustowości linii Kowel - Izow oraz szybszym przekazywaniem wagonów na przejściu Izow-Hrubieszów – powiedział Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP LHS. -

Z tego powodu podjęliśmy decyzję o przyłączeniu się do projektu jeszcze w fazie przygotowawczej, aby wypracować rozwiązania korzystne z punktu widzenia technicznego dla obu stron.

Jak poinformował Wojciech Balczun, prezes zarządu Kolei Ukraińskich, linia Kowel-Izow obsługuje 90 proc. ruchu kolejowego pomiędzy Ukrainą a Polską.

- Dzięki elektryfikacji liczymy na zwiększenie jej przepustowości, wzrost przepływu towarów, a także zmniejszenie kosztów operacyjnych – dodał Balczun.

Elektryfikacja linii po stronie ukraińskiej wraz z przejściem granicznym Izow - Hrubieszów pozwoli usprawnić wymianę towarów m.in. w ramach Międzynarodowego Transkaspijskiego Korytarza Transportowego (TMTM), do którego PKP LHS przystąpiła w październiku 2016 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018