Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Dobre wyniki Grupy Ciech

Autor:  wnp.pl (Dariusz Malinowski)  |  16-05-2017 09:16
To był dobry kwartał dla Grupy Ciech. Spółka utrzymała wysoką zyskowność, zwiększyła przychody.

Przychody ukształtowały się na poziomie 898 mln zł (wobec 826 mln zł rok wcześniej), a EBITDA znormalizowana wyniosła 187 mln zł wobec 206 mln zł rok wcześniej. Udało się to osiągnąć, mimo trudniejszych warunków rynkowych - spadku cen sody kalcynowanej na rynkach globalnych i wzrostu cen surowców niezbędnych do produkcji.

Kolejne kwartały upłyną nam pod znakiem realizacji planów inwestycyjnych, dalszej ekspansji geograficznej, utrzymania konkurencyjności kosztowej oraz dalszego wzrostu wydajności produkcji. W 2017 roku wyraźnie zwiększymy nasze wydatki na działalność R&D, nie tylko w biznesie AGRO, ale praktycznie w każdym obszarze działalności – mówi Maciej Tybura, prezes zarządu Ciech.

Skonsolidowane przychody Grupy Ciech za pierwszy kwartał 2017 r. wyniosły 898 mln zł (wzrost o 8,7 proc. rok do roku).

EBITDA znormalizowana wyniosła 187 mln zł (spadek o 9,5proc. rok do roku), a zysk netto 78 mln zł (spadek o 23,6 proc. rok do roku).

Wskaźnik dług netto/EBITDA dla Grupy wyniósł 1,5 na koniec pierwszego kwartału.

Pozytywny wpływ na wyniki miały wyższe moce produkcyjne Grupy, będące efektem inwestycji zakończonych w 2016 roku, a także postępująca specjalizacja i rozbudowa portfolio produktowego przy jednoczesnej dalszej ekspansji geograficznej.

Kolejne kwartały to wytężona praca nad dywersyfikacją źródeł przychodów, rozwojem produktów specjalistycznych w oparciu o intensywne działania z obszaru R&D, ekspansją na nowe rynki, dyscypliną kosztową oraz dbałością o wysoką wydajność i jakość produkcji.

- Pierwszy kwartał 2017 roku był dla nas wymagający ze względu na otoczenie rynkowe,
a jednocześnie niezwykle pracowity w obszarze planowania dalszego rozwoju i wzrostu wartości Grupy. Biorąc pod uwagę spadek cen sody kalcynowanej na rynkach globalnych, otoczenie konkurencyjne oraz wymagającą sytuację na rynku surowców, wyniki pierwszych trzech miesięcy 2017 roku są solidne. Kolejne kwartały upłyną nam pod znakiem realizacji planów inwestycyjnych, dalszej ekspansji geograficznej, utrzymania konkurencyjności kosztowej oraz dalszego wzrostu wydajności produkcji. W 2017 roku wyraźnie zwiększymy nasze wydatki na działalność R&D, nie tylko w biznesie AGRO, ale praktycznie w każdym obszarze działalności – mówi Maciej Tybura, prezes zarządu Ciech.

Grupa Ciech prowadzi działalność w czterech podstawowych segmentach - sodowym (w tym także produkcja soli), który w pierwszym kwartale wygenerował 69 proc. przychodów, organicznym (produkcja pianek, żywic i środków ochrony roślin) – 24  proc. przychodów, Krzemiany i Szkło – 5 proc. oraz transportowym – 3 proc.

W pierwszym kwartale w segmencie sodowym przychody wzrosły o niemal 5 proc. rok do roku. To efekt przeprowadzonych w latach 2015-2016 inwestycji (Soda+200) zwiększających moce produkcyjne zakładów produkujących sodę kalcynowaną stosowaną m.in. do produkcji szkła i detergentów.

Dariusz Malinowski

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018