Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Ergis zarabia i planuje inwestycje

Autor:  wnp.pl (Dariusz Malinowski)  |  17-05-2017 20:02
Grupa Ergis, producent m.in. folii, zanotowała w I kwartale 2017 roku poprawę wyników finansowych. Spółka zdecydowała się także na nową linię produkcyjną w Berlinie.

Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 183,4 mln zł (wzrost o 6,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego). Wynik operacyjny w omawianym okresie wyniósł 11,2 mln zł (wzrost o 8,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego), EBITDA 17 mln zł (wzrost o 2,8 proc.) a wynik netto sięgnął 8,4 mln zł (wzrost aż o 22,2 proc.).

fot. mat. pras.

Na uwagę zasługuje wyraźna poprawa, o 9,5 proc., wartości marży brutto na sprzedaży - sięgnęła ona 29,8 mln w I kwartale 2017 wobec 27,2 mln zł rok wcześniej. Jest to efekt przeprowadzonej restrukturyzacji w spółkach niemieckich oraz znaczącej poprawy rentowności recyklingu w wyniku przeprowadzonej na początku 2016 roku inwestycji. W rezultacie w I kwartale 2017 roku EBITDA Grupy wzrósł do 17,0 mln w porównaniu do 16,5 mln w analogicznym okresie 2016 roku.

Zgodnie z zapowiedziami, Grupa prowadzi budowę kolejnej linii do ekstruzji folii w zakładzie w Oławie, której uruchomienie jest planowane przed terminem - są szanse na rozpoczęcie produkcji już w lipcu. Grupa podjęła także decyzję o inwestycji w nową linię do produkcji folii i laminatów z PET w MKF-ERGIS GmbH w Berlinie. Będzie ona uruchomiona w I półroczu 2018 r. Jej koszt to około 4 mln euro.

Dariusz Malinowski

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018