Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2017

Mocarstwowe plany Polimeksu-Mostostalu

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  19-05-2017 06:31
Rada nadzorcza zatwierdziła Plan Rozwoju Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal na lata 2017-2023. Zakłada on odzyskanie przez Polimex-Mostostal w tej perspektywie pozycji czołowej polskiej firmy budowlanej.
Polimex-Mostostal skupi się na trzech obszarach: energetyka, nafta, gaz i chemia oraz budownictwo przemysłowe.
Fot. PTWP (Piotr Waniorek)
- Grupa PxM odzyska pozycję wiodącej polskiej firmy budowlanej budującej wartość dla akcjonariuszy, realizującej wysokomarżowe projekty, w szczególności działając w trzech obszarach: energetyka, nafta, gaz i chemia oraz budownictwo przemysłowe - napisano w prezentacji.

Przypomnijmy, że w pierwszym kwartale 2017 r. kontrolę nad Polimeksem przejęły działające w porozumieniu spółki energetyczne: Enea, Energa, PGE oraz PGNiG Technologie.

Zobacz także: Polimex-Mostostal ma 2,7 mld zł w portfelu zamówień

Poniżej podsumowanie dla poszczególnych segmentów, a na końcu tekstu prezentacja dotycząca przyjętego Planu Rozwoju.

Energetyka

Rekomendowaną opcją rozwoju jest utrzymanie pozycji na rynku energetyki konwencjonalnej oraz rozwój na rynku energetyki cieplnej w Polsce, ze względu na planowane nakłady inwestycyjne związane nie tylko z budową, ale również modernizacją i remontami jednostek wytwórczych w naszym kraju.

W ramach oferty produktowej niezbędny jest z jednej strony dalszy rozwój kompetencji w zakresie realizacji projektów EPC, z drugiej strony stopniowy rozwój na rynkach zagranicznych w formule podwykonawcy. Szansą na dywersyfikację oferty może być rozwoju kompetencji w zakresie działalności serwisowej.

W ramach realizacji Planu Rozwoju niezbędna jest poprawa rentowności segmentu w tym efektywności kosztowej co za tym idzie m.in. efektywności wykorzystania sił własnych. Wiąże się to również z poprawą procesu zarządzania kontraktami pozwalającej na odpowiednią kontrolę kosztów w szczególności na dużych kontraktach.

Nafta, gaz, chemia

Strategicznym celem jest utrzymanie i rozwój pozycji na rynku polskim i zagranicznym w oparciu o planowany stabilny poziom inwestycji w sektorach naftowym, gazowym i chemicznym.

Kluczowe jest podjęcie działań mających na celu poprawę rentowności segmentu, w tym obecnie realizowanych kontraktów, m.in. poprzez rozwój kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz poprawę efektywności kosztowej poprzez uelastycznienie kosztów stałych.

Docelowo strategicznym kierunkiem rozwoju jest stopniowe rozszerzanie oferty o bardziej zaawansowane usługi polegające na realizacji projektów w formule GW/EPC zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Budownictwo przemysłowe

Zakładana jest dalsza odbudowa pozycji na rynku budownictwa przemysłowego, ze względu na duży istniejący potencjał m.in. w zakresie budowy i rozbudowy zakładów produkcyjnych.

Ważnym zadaniem strategicznym jest rozbudowa bazy referencji między innymi poprzez realizację części prac zlecanych przez inne spółki PxM.

Docelowo zakłada się wzmocnienie kompetencji, m.in. w zakresie zarządzania projektami, w kierunku projektów GW/EPC w oparciu o niezależnie realizowane projekty.

Produkcja

Kluczowym celem dla segmentu produkcji jest utrzymanie wysokiej rentowności operacyjnej. Główną działalnością pozostanie produkcja konstrukcji stalowych (min. na potrzeby inwestycji w sektorze energetycznym, infrastrukturalnym, naftowym i gazowym w kraju i zagranicą), krat pomostowych oraz świadczenie usług cynkowniczych. Utrzymanie wysokiej marży wymaga stałej poprawy operacyjnej funkcjonowania spółki.

Zakładana jest dalsza dywersyfikacja realizowanych projektów w segmencie produkcji konstrukcji stalowych w poparciu o wysokomarżowe kontrakty na rynku krajowym i zagranicznym.

Kierunkiem strategicznego rozwoju jest dalsze stopniowe dostosowywanie mocy produkcyjnych w segmencie krat pomostowych do zapotrzebowania na rynku.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2017