Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Mocarstwowe plany Polimeksu-Mostostalu

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  19-05-2017 06:31
Rada nadzorcza zatwierdziła Plan Rozwoju Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal na lata 2017-2023. Zakłada on odzyskanie przez Polimex-Mostostal w tej perspektywie pozycji czołowej polskiej firmy budowlanej.
Polimex-Mostostal skupi się na trzech obszarach: energetyka, nafta, gaz i chemia oraz budownictwo przemysłowe.
Fot. PTWP (Piotr Waniorek)
- Grupa PxM odzyska pozycję wiodącej polskiej firmy budowlanej budującej wartość dla akcjonariuszy, realizującej wysokomarżowe projekty, w szczególności działając w trzech obszarach: energetyka, nafta, gaz i chemia oraz budownictwo przemysłowe - napisano w prezentacji.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018