Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Koksownia Zdzieszowice zakończyła modernizację Wydziału Węglopochodnych

Autor:  wnp.pl (Piotr Myszor)  |  19-05-2017 12:09
Koksownia ArcelorMittal w Zdzieszowicach oficjalnie zakończyła modernizację Wydziału Węglopochodnych. Prace rozpoczęte w roku 2013 kosztowały 205 mln złotych.

Modernizacja Wydziału Węglopochodnych rozpoczęła się w 2013 roku. Skala prac planowanych do wykonania, konieczność wyłączeń i wyburzeń części instalacji technologicznych (z powodu zmian w technologii i konfiguracji urządzeń), a szczególnie fakt, że prace prowadzone były w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących instalacji technologicznych, stanowiły poważne wyzwanie dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Łączna wartość inwestycji to 205 mln złotych, w w ciągu ostatniej dekady koksownia zrealizowała projekty modernizacyjne o łącznej wartości ponad 800 mln złotych.

fot. mat. pras.

- Celem tej modernizacji jest spełnienie wymogów prawnych wchodzących w życie jesienią 2018 roku dotyczących emisji przemysłowych poprzez wdrożenie BAT (Najlepszych Dostępnych Technik) w procesach oczyszczania gazu koksowniczego. Prace modernizacyjne przebiegały zgodnie z planem i zakończyliśmy je na dwa lata przed wymaganym prawem terminem - mówi Czesław Sikorski, członek zarządu ArcelorMittal Poland i dyrektor zarządzający ds. produkcji koksu i projektów specjalnych.

Instalacje tego wydziału są wykorzystywane do oczyszczania gazu koksowniczego powstającego w procesie koksowania węgla. Gaz w postaci surowej jest odbierany z baterii koksowniczych, a następnie - po oczyszczeniu - jako paliwo przemysłowe przesyłany do odbiorców wewnętrznych w koksowni (do ogrzewania baterii koksowniczych i zasilania elektrociepłowni) oraz do odbiorców zewnętrznych.

Na terenie Wydziału Węglopochodnych powstały nowe węzły technologiczne, m.in.: nowoczesne kolumny odkwaszająco-odpędowe, nowy reaktor katalitycznego rozkładu amoniaku, instalacje Clausa do utylizacji siarkowodoru i wiele elementów infrastruktury technologicznej. Położono 108 km kabli i 51 km nowych rurociągów, zabudowano 2110 ton konstrukcji z wykorzystaniem stali konstrukcyjnych i uszlachetnionych oraz materiałów specjalnych o wysokiej odporności na oddziaływanie czynników technologicznych.

Efektem tej modernizacji jest wyłączenie wytwórni kwasu siarkowego, co spowodowało całkowite wyeliminowanie emisji do środowiska z tej instalacji. Amoniakalnię sytnikową zastąpiono hermetyczną płuczką i zmodyfikowano układ przerobu wód procesowych.

 - Poza korzyściami środowiskowymi modernizacja instalacji poprawi także warunki pracy i przyczyni się do unowocześnienia procesu technologicznego - mówi Czesław Sikorski.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018