Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Inwestor przejął zadłużenie Petrolinvestu

Autor:  WNP.PL (PA)  |  19-05-2017 12:12
Zarząd Petrolinvestu poinformował o zawarciu przez inwestora z branży wydobywczej umowy przelewu na rzecz banków PKO BP i BGK przysługującej im wobec spółki wierzytelności z tytułu zaciągniętego w 2007 r. kredytu na równowartość 300 mln zł.
Fot. Shutterstock

Zawarcie umowy przelewu wierzytelności nastąpiło w ramach procesu negocjacji i realizacji warunków transakcji polegającej w szczególności na sprzedaży przez spółkę zależną od Petrolinvestu - Occidental Resources - udziałów w firmie OTG na rzecz spółki celowej z grupy spółek działających w interesie wspomnianego inwestora.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018