Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Ograniczona podaż węgla koksowego wywindowała jego ceny, potem był spadek

Autor:  wnp.pl (Jerzy Dudała)  |  19-05-2017 12:30
Sytuację na międzynarodowym rynku węgla w kwietniu determinował cyklon Debbie. Jego skutki w największym stopniu dotknęły australijskich producentów węgla, głównie z obszaru Queensland.

Mimo że cyklon Debbie obejmował swym zasięgiem rynek Azji-Pacyfiku to oddziaływał także na sytuację na rynku Atlantyku. Najbardziej cyklon i jego skutki dotknęły australijskich producentów węgla, głównie z rejonu Queensland.

Fot. Shutterstock

Jak zaznaczono w opracowaniu katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, musieli oni ogłosić tzw. „zaistnienie siły wyższej” w odniesieniu do eksportu węgla.

Konsekwencje cyklonu Debbie

Cyklon Debbie spowodował powodzie, które uszkodziły linie kolejowe transportujące węgiel w Queensland. Przez wyłączenie trzech z czterech linii kolejowych w Queensland, część kopalń zostało zmuszonych do wstrzymania pracy. Okres naprawy linii kolejowych był przewidziany na pięć tygodni.

Przez to podaż w regionie została znacznie ograniczona, co przełożyło się na wzrost cen wszystkich gatunków węgla w australijskich portach NEWC.

Największą dynamikę wzrostu odnotowano w pierwszej połowie miesiąca. Wartość tygodniowego indeksu NEWC według platformy Global Coal na siódmego kwietnia wyniosła 88,19 USD/ tonę. I był  to najwyższy poziom tego indeksu odnotowany w kwietniu.

Natomiast bardziej podatny na wahania indeks FOB Newcastle NAR 6000 kcal/kg odzwierciedla największy skok cenowy na całym rynku azjatyckim. Wartość tego indeksu w pierwszym tygodniu kwietnia wzrosła o 7,11 USD/t do 89,77 USD/t co stanowi najwyższy poziom od siódmego stycznia.

W ślad za wzrostem cen węgla australijskiego - napisano w opracowaniu katowickiego oddziału ARP - w pierwszym tygodniu kwietnia wzrost odnotował też indeks CFR Chiny NAR 5500 kcal/kg, który osiągnął wartość 82,59 USD/t, tj. wzrost o 1,29 USD/t.

Ograniczenia w podaży węgla z Queensland wywołały niepokój  odbiorców węgla koksowego z tego regionu, który stanowi około 75 proc. całego eksportu. Szacunki wskazują, że zakłócenia dotyczą około 13 mln ton węgla koksowego z Australii, co stanowi 3 proc. globalnej podaży tego surowca.

Cena węgla koksowego przez ograniczenia podaży w tym rejonie wzrosła prawie dwukrotnie w przeciągu ostatnich dwóch tygodni.

Według platformy Platts 5 kwietnia cena węgla Premium Low Vol w warunkach FOB Australia odnotowała wzrost dziennego indeksu o 58,50 USD/t tj. 32 proc. i wyniosła 241 USD/t .

To najwyższy dzienny wzrost od 2010 roku, tj. od kiedy serwis Platts rozpoczął notowania. Jednocześnie cena spot węgla koksowego typu premium zwiększyła się do ponad 300 USD/t FOB Australia i jest trzy razy wyższa niż rok wcześniej.

Także ceny węgla dostarczanego do portów ARA na początku miesiąca osiągały najwyższe wartości w stosunku do początku marca, bowiem powodzie wywołane przez Debbie ograniczyły dostawy węgla do portów australijskich.

W konsekwencji przełożyło się to zwiększenia popytu na obszarze Azji- Pacyfiku na węgiel kolumbijski i tym samym zmniejszyło jego dostawy do Europy. Tygodniowy indeks CIF ARA wzrósł do 77,55 USD/t – tj. o 7,73 USD/t w stosunku do wartości indeksu w poprzednim tygodniu. Tym samym jest to najwyższy skok wartości indeksu tygodniowego od 3 grudnia 2010 roku.

Razem ze wzrostem cen w portach ARA, wzrastały też ceny spot dla węgla rosyjskiego przeznaczonego na rynki europejskie.

Cena węgla rosyjskiego NAR o parametrach 6 000 kcal/kg wzrosła o 4,88 USD/t do 72,30 USD/t FOB Porty Bałtyckie, czemu sprzyjały sygnały o możliwych kolejnych ograniczeniach dostaw w obszarze Atlantyku, bowiem dostawy węgla kolumbijskiego zostały zarezerwowane przez odbiorców z obszaru Azji-Pacyfiku.

Także i ceny węgla rosyjskiego na tym obszarze wzrosły do poziomów cen węgla australijskiego Cena węgla spot na rynku Azja Pacyfik o parametrach 6000 kcal/kg zwiększyła się w ciągu tygodnia o 3,30 USD/t do 86,30 USD/t FOB Wostocznyj. Natomiast cena spot dla węgla o parametrach NAR 5500 kcal/kg wzrosła w tym samym czasie o 1,50 USD/t do 73,25 USD/t FOB Wostocznyj z uwagi na mniejszą dostępność węgla rosyjskiego,gdyż część traderów, zakładając wzrost cen postanowiła wstrzymać się ze sprzedażą.

Po wzroście przyszedł spadek

Jak wskazano w opracowaniu katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu - druga połowa kwietnia przyniosła uspokojenie nastrojów, a co za tym idzie spadek cen w obszarze Azji-Pacyfiku oraz obszarze Atlantyku, który zdaniem nabywców był w znacznym stopniu korektą gwałtownego skoku cenowego jaki miał miejsce w poprzednim tygodniu oraz mniejszych obaw w zakresie ograniczenia podaży, co wynikało z ponownego uruchomienia linii kolejowych po przejściu cyklonu Debbie w Queensland.

Z uwagi na powyższe czynniki oraz typowy w tym okresie sezonowy wzrost produkcji hydroenergii i nadchodzący okres przerw serwisowych w niektórych elektrowniach cena węgla FOB Newcastle NAR 5500 kcal/kg spadła o 0,08 USD/t w ciągu tygodnia i osiągnęła poziom 73,78 USD/t.

Sygnały płynące od kluczowej instytucji w Chinach tj. NRDC sugerujące, że niektóre elektrownie powinny zwiększyć swój udział w długoterminowych umowach z krajowymi producentami do 75 proc. z obecnych 60 proc. także wpłynęły na to, że niektórzy nabywcy nie podejmowali działań.

Koniec miesiąca przyniósł spadek wartości indeksów we wszystkich światowych terminalach węglowych.

Na rynku Azji-Pacyfik wartość indeksów obniżyła się w wyniku obniżenia cen węgla krajowego w Chinach i słabej konsumpcji przez elektrownie.

Z kolei ceny węgla rosyjskiego dostarczanego do Europy spadały na skutek obniżenia popytu w całym regionie.

Cena rosyjskiego węgla o wartości kalorycznej 6000 kcal/kg spadła o 1,09 USD/t w ciągu tygodnia do 69,50 USD/t FOB Porty Bałtyckie. Spadły też ceny węgla rosyjskiego kierowanego na rynek Azji-Pacyfiku w odpowiedzi na spadające zapotrzebowanie ze strony Chin.

Ceny węgla dostarczonego do Europy też odnotowały spadek w ostatnim tygodniu kwietnia. Tygodniowy indeks CIF ARA obniżył się o 0,79 USD/t do 74,07 USD/t, co stanowi najniższy poziom w ciągu czterech tygodni.

Także i ceny dostaw fizycznych z RPA w ostatnim tygodniu kwietnia spadły do najniższych poziomów od września pomimo zwiększonej aktywności na rynku spot.

Tygodniowy indeks RB obniżył się o 2,83 USD/t w porównaniu do notowań sprzed tygodnia tj. do 74,12 USD/t FOB RB. Tym samym jest to siódmy z kolei spadek indeksu w trakcie ośmiu tygodni. Silniejsze sezonowe zapotrzebowanie ze strony azjatyckich nabywców utrzymywało wysokie ceny dostaw typu spot.

Indie pozostały największym odbiorcą, natomiast zwiększone krajowe dostawy i spadające zapotrzebowanie ze strony przemysłu przyczyniły się do spadku w dostawach do Indii z RPA. Dostawy z RB w RPA spadły o 6,62 mln ton w porównaniu z 10 mln ton w okresie styczeń-marzec 2016 roku. Konkurencja cenowa ze strony Indonezji na dostawy do Indii i Korei Południowej wywierała dodatkową presję na cenach indeksów w RPA.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018