Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Prezes PGE: nie będzie problemu z przejęciem aktywów EDF

Autor:  wnp.pl (ICh)  |  19-05-2017 17:48
PGE podpisała ze spółkami grupy EDF warunkową umowę sprzedaży aktywów EDF w Polsce.- W naszym przekonaniu wykorzystaliśmy nadarzającą się okazję, za atrakcyjną cenę nabywamy pełną kontrolę operacyjną nad przejmowanymi aktywami. (…) Moim zdaniem nie będzie żadnego problemu z przejęciem aktywów, aczkolwiek cały proces integracji będzie procesem trudnym – komentował Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE.

19 maja 2017 r. PGE oraz EDF International SAS i EDF Investment II B.V podpisały warunkową umowę sprzedaży akcji dotyczącą sprzedaży aktywów EDF w Polsce za około 4,51 mld zł.  Umowa dotyczy w szczególności nabycia 99,51 proc. akcji EDF Polska, nabycia 100 proc. akcji EDF Investment III B.V., pośredniego nabycia 50 proc. i 1 akcji ZEW Kogeneracja (akcje w posiadaniu EDF Polska i EDF Investment III B.V.), oraz nabycia akcji w spółkach zależnych od EDF Polska prowadzących działalność pomocniczą.

- Zależy nam na tym, żeby transakcja zakończyła się jak najszybciej i żeby jak najmniejszą wartość odsetek zapłacić – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE.
Fot. PTWP (Paweł Pawłowski)

- W naszym przekonaniu wykorzystaliśmy nadarzającą się okazję, za atrakcyjną cenę nabywamy pełną kontrolę operacyjną nad przejmowanymi aktywami. Nie bez znaczenia jest to, że w ten sposób uzyskamy pełną zdolność i konsolidacji finansowej aktywów grupy EDF z PGE - stwierdził Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE.

- Moim zdaniem nie będzie żadnego problemu z przejęciem aktywów, aczkolwiek cały proces integracji będzie procesem trudnym. Jesteśmy do tego przygotowani, świadomi tego jak to wykonać – ocenił Henryk Baranowski.

Dodatkowe zobowiązania PGE wynikające z transakcji to ogłoszenia wezwania na akcje Kogeneracji do 66 proc. kapitału, w terminie do 3 miesięcy po zamknięciu transakcji i zapłata odsetek od ceny nabycia w maksymalnej wysokości 107 mln zł, od 1 styczna 2017 do zamknięcia transakcji rozliczane pro-rata.

- Nie zamierzamy wycofywać Kogeneracji z giełdy, ogłosimy wezwanie do poziomu 66 proc. Do tego jesteśmy zobligowani – stwierdził Henryk Baranowski, którego zdaniem transakcja powinna się zakończyć przed planowaną datą zamknięcia wyznaczoną na 02.01.2018 roku.

 - Zależy nam na tym, żeby transakcja zakończyła się jak najszybciej i żeby jak najmniejszą wartość odsetek zapłacić – wskazał Henryk Baranowski.

Zamknięcie transakcji zostanie dokonane pod warunkiem spełnienia poniższych warunków: uzyskania przez PGE zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uzyskania przez PGE zgody Ministra Energii zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, uzyskania przez PGE odstąpienia od prawa pierwokupu przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, uzyskania przez EDF zgody na transakcję od odpowiednich władz rządowych we Francji dotyczących nadzoru nad spółkami skarbu państwa i transakcjami na ich udziałach.

- Transakcje sfinansujemy z środków własnych i nie będzie z tym problemu. Na koniec I kwartału 2017 grupa PGE dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 4,6 mld zł. Zadłużenie na koniec I kwartału 2017 było na poziomie 70 proc. rocznej – informował Henryk Baranowski.

Przedmiotowa transakcja istotnie zmienia strukturę biznesu PGE. Grupa podała na podstawie danych za 2016, że przejęcie polskich aktywów EDF to dla niej m.in. wzrost produkcji energii elektrycznej o 23 proc., a ciepła aż o 177 proc.

 Do rozwoju segmentu ciepła grupa PGE przywiązuje dużą wagę, a z podanych informacji wynika, że po przejęciu polskich aktywów ciepłowniczych EDF stanie się liderem w produkcji ciepła w Polsce, z 15 proc. udziałem w mocach cieplnych w Polsce.

PGE wskazuje m.in., że wysoki poziom dekapitalizacji majątku ciepłowniczego w Polsce i wymagające standardy środowiskowe tworzą przestrzeń na zastosowanie wysokosprawnych, innowacyjnych technologii, a tym samym na rozwój biznesu.

 - Bardzo nas interesują sieci ciepłownicze , synergia producenta ciepła z sieciami jest bardzo dobra – stwierdził Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE.

Grupa PGE podała, że zidentyfikowała około 200 najbardziej atrakcyjnych obiektów ciepłowniczych  o najwyższym potencjale do współpracy.

- Niewątpliwie teraz, w sytuacji pozyskania dodatkowych zasobów związanych z aktywami ciepłowniczymi ten proces będzie przyspieszony i będziemy docierali do mniejszych miejscowość proponując pewne rozwiązania związane przede wszystkim z kogeneracją – poinformował Ryszard Wasiłek.

Ryszard Wasiłek podał ponadto, że grupa będzie chciała zmodernizować elektrownię Rybnik pod kątem produkcji ciepła, a także iż w najbliższym czasie przygotuje program dla Rybnika i okolic związany z rozwojem sieci ciepłowniczych.

PGE będziemy musiała zainwestować w dostosowanie aktywów EDF do tzw. konkluzji BAT.

- Szacowaliśmy, że nakłady na dostosowanie aktywów do spełnienia wymogów BAT to rząd kilkuset mln złotych. Nie chcę podawać dokładnej kwoty, ale 600-700 mln zł to poziom, którego się spodziewamy – stwierdził Henryk Baranowski.

Z przejmowanymi aktywami związane są prawa do darmowych uprawnień do emisji CO2 na poziomie 11,2 mln ton CO2 ( Rybnik -5,3 mln ton CO2, elektrociepłownie – 5,9 mln ton CO2).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018