Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2017

Budimex wybuduje prototypową nawierzchnię drogową

Autor:  wnp.pl (TE)  |  28-06-2017 12:42
Budimex wykona prototypowe odcinki nawierzchni drogowej w związku z realizacją projektu pt. „Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiałów z recyklingu nawierzchni asfaltowej”.

Projekt realizuje konsorcjum, którego skład wchodzą Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Politechnika Warszawska. Dofinansowanie zapewniło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Innowacyjna Gospodarka.

fot. Budimex

- Celem przedsięwzięcia jest między innymi wykazanie, że produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych (MMM) z udziałem granulatu asfaltowego w ilości większej niż dopuszczona obecnymi przepisami, jest technologicznie uzasadniona - podał Budimex.

- Planuje się również wykonanie modyfikacji oprzyrządowania wytwórni MMM, tak by możliwe było dozowanie przetworzonego destruktu asfaltowego zgodnie z nową technologią - dodał.

Jak wyjaśniono, przewidziano budowę oddzielnych sekcji drogowych, gdzie planuje się zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw wiążącej i podbudowy z 50-procentowym udziałem granulatu asfaltowego oraz 30-procentowym udziałem granulatu asfaltowego, pochodzącego ze starej warstwy ścieralnej SMA do nowej warstwy ścieralnej - również wykonanej w technologii mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA).

W ramach projektu Budimex wykona dwa odcinki prototypowe nawierzchni. Pierwszy na drodze gminnej w ciągu ul. Kieleckiej w Jędrzejowie.

Szerokość jezdni w tym miejscu wynosi 7 m, a długość ok. 450 m. Zaplanowano wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej o grubości 7 cm (550 ton), warstwy wiążącej o grubości 5 cm (390 ton) oraz wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm (320 ton) dla remontu nawierzchni. Prace zaplanowano w dniach 29-30 czerwca 2017 r.

Drugi odcinek w ciągu DK 78, odcinek od miasta Nagłowice do stacji Orlen, na długości ok. 1 km, zarządzanej przez kielecki oddział GDDKiA. Prace zaplanowano w dniach 13-14 lipca 2017 r.

- Mieszanka wbudowywana na prototypowych odcinkach będzie produkowana w należącej do Budimeksu, unikalnej na skalę krajową dwubębnowej wytwórni mas bitumicznych znajdującej się w miejscowości Potok Mały w okolicy Jędrzejowa - wskazał Budimex.

- Dalsze prace rozwojowe będą dotyczyły opracowania procedur oraz wymagań produkcyjnych na przykładzie serii próbnej i monitoringu ułożonego odcinka prototypowego - podsumował.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2017