Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

W czerwcu wzrosły obroty gazem ziemnym na TGE

Autor:  WNP.PL (PA)  |  04-07-2017 15:52
Czerwcowe wolumeny obrotu gazem ziemnym na Towarowej Giełdzie Energii były wyższe w ujęciu rok do roku zarówno na rynku terminowym - 8 410 503 MWh, co oznacza wzrost o 19,6 proc. - jak i na rynku spot - 945 754 MWh, wzrost o 24,5 proc.

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w czerwcu br. wyniósł 9 356 257 MWh, co przekłada się na wzrost o 20,1 proc. Jak informuje TGE, obroty wyższe niż w czerwcu 2016 roku miały miejsce na każdym z trzech rynków obejmujących dostawę tego towaru.

Fot. Shutterstock

Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 8 410 503 MWh gazu, co oznacza wzrost o 19,6 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) było to 945 754 MWh, o 24,5 proc. więcej niż w czerwcu roku ubiegłego. Na wolumen rynku spot złożyło się 656 928 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 17,4 proc.) oraz 288 826 MWh na RDBg (wzrost o 44,3 proc.).

Średnioważona cena na RDNiBg spadła w czerwcu do poziomu 68,25 zł/MWh, czyli o 6,10 zł/MWh względem maja br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła 77,21 zł/MWh, a więc o 0,65 zł/MWh mniej od ceny z notowań tego kontraktu w maju.

W całym pierwszym półroczu 2017 roku wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł 54 259 287 MWh, z czego 39 600 351 MWh (ok. 73 proc.) stanowił obrót na RTT, a 14 658 936 obrót na rynku spot. W stosunku do pierwszego półrocza roku 2016 oznacza to spadek na RTT o 15,6 proc. oraz wzrost na rynku spot o 19,1 proc.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018