Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Co składa się na cenę litra paliwa?

Autor:  wnp.pl/e-petrol.pl  |  12-07-2017 10:19
Projektem opłaty paliwowej, który opracowali posłowie PiS, zajmie się dziś Sejm. My sprawdzamy, co tak naprawdę składa się na cenę litra paliwa, którą kierowcy widzą na dystrybutorze.

W ubiegłym tygodniu grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który zakłada m.in. dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Fundusz ma zasilać nowa opłata paliwowa w wysokości 20 groszy za litr.

Fot. Shutterstock

Przeciwnicy projektu alarmują, że już teraz podatki stanowią większość finalnej ceny, którą płacą kierowcy. Sprawdzamy, co dokładnie składa się na cenę, którą widzimy na dystrybutorze.

Jak wynika z najnowszych notowań serwisu e-petrol.pl, obecnie średnie ceny detaliczne w Polsce kształtują się na poziomie 4,32 zł za litr PB95 i 4,11 zł za litr oleju napędowego.

W przypadku benzyny bezołowiowej w tej cenie najwięcej, bo ponad 54 proc. stanowią podatki. Jak wynika z wyliczeń e-petrol.pl, akcyza to 35,6 proc. ceny końcowej benzyny, czyli 1,54 zł na litrze. VAT to 18,7 proc. ceny, czyli ok. 81 gr. na litrze. Opłata paliwowa obecnie to 3 proc., czyli ok. 13 gr.  Cena litra PB 95 w rafinerii to 42 proc., czyli 1,82 zł. Reszta, czyli ok. 0,7 proc. to marża.

W przypadku oleju napędowego składniki ceny detalicznej litra paliwa kształtują się nieco inaczej.

Jak wynika z wyliczeń e-petrol.pl, w przypadku oleju, podatki to 53,6 proc. ceny, którą płacimy na stacji. Akcyza to 28,1 proc. ceny końcowej ON, czyli 1,17 zł na litrze. VAT to 18,5 proc. ceny, czyli ok. 77 gr. na litrze. Opłata paliwowa obecnie to 7 proc., czyli ok. 29 gr. Cena litra ON w rafineriach - jak podaje e-petrol.pl - to 46,4 proc. ceny końcowej, którą kierowca widzi na dystrybutorze. To ok. 1,93 zł.

Zgodnie z projektem ustawy, który złożyła w Sejmie grupa posłów PiS, płatnikiem nowego podatku, który ma zostać doliczony do ceny paliwa, mają być wszystkie podmioty prowadzące działalność na rynku paliwowym, w tym producenci i importerzy.

Z szacunków projektodawców wynika, że stawka opłaty drogowej zapewni wpływy w wysokości ok. 4-5 mld zł rocznie. Połowa kwoty zostanie przeznaczona na Fundusz Dróg Samorządowych, natomiast reszta wpływów zasili Krajowy Fundusz Drogowy.

W projekcie ustawy zaznaczono, że głównym źródłem przychodów FDS będą wpływy z nowo wprowadzanej opłaty drogowej. Nowej opłacie podlegać będzie wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych. Wg projektu stawka opłaty drogowej będzie wynosić odpowiednio 200 zł za 1 tys. litrów benzyny lub oleju napędowego i 369,69 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że "zaproponowane zmiany mają zapewnić większą ilość oraz stabilność środków finansowych na dofinansowanie dróg samorządowych oraz zwiększenie elastyczności w wydatkowaniu tych środków dzięki rezygnacji z planowania corocznego".

Stawki opłaty drogowej mają być waloryzowane rokrocznie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018