Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

PSE: blisko 6 mld zł na infrastrukturę w latach 2017-2021

Autor:  WNP.PL (ICH)  |  13-07-2017 11:49
PSE w latach 2017-2021 zamierzają przeznaczyć blisko 6 mld zł na budowę i modernizację stacji oraz linii przesyłowych. Swoje plany inwestycyjne i nowe zasady kontraktacji PSE przedstawiły potencjalnym kontrahentom.

Eksperci Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) 12 lipca br. na spotkaniu z potencjalnymi kontrahentami przedstawili plany inwestycyjne spółki oraz nowe zasady kontraktacji. Wprowadzane przez PSE rozwiązania (Nowy Model Realizacji Inwestycji) mają na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i poprawę jego efektywności.

Fot. PTWP

Projekty budowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej będą realizowane tzw. metodą zwinną, która, jak wskazują PSE, zapewnia elastyczność i przejrzystość procesu inwestycyjnego. Dotyczy to przede wszystkim zasad zarządzania projektami i portfelem inwestycyjnym.

Wdrożony przez PSE jasny cykl życia projektu inwestycyjnego, wskazuje operator, umożliwi efektywną współpracę kadry zarządzającej inwestora i wykonawcy, łatwiejszy monitoring ryzyk projektowych i możliwość ich zaadresowania na wczesnym etapie.

- Wyznaczamy konkretne role w tym procesie i jasno wskazujemy odpowiedzialność za realizację określonych celów projektowych. Podejście takie zapewni z jednej strony pełny przegląd sytuacji i kontrolę działań poszczególnych uczestników procesu, z drugiej pozwoli lepiej diagnozować i zarządzać ryzykami w całym łańcuchu projektu - wyjaśnił Andrzej Kaczmarek, dyrektor zarządzający Centralnej Jednostki Inwestycyjnej PSE.

Strategiczne wsparcie w zakresie przygotowania i zarządzania procesem inwestycyjnym zapewni utworzona w ramach struktury PSE Centralna Jednostka Inwestycyjna (CJI). Jednostka została wyposażona, podają PSE, w kompetencje projektowe, prawne, techniczne i finansowe niezbędne do wsparcia procesu realizacji inwestycji.

- Współpraca z firmami wykonawczymi jest jednym z najważniejszych czynników powodzenia całego przedsięwzięcia inwestycyjnego i mamy tego pełną świadomość. Dlatego też, aby poprawić skuteczność realizacji założeń inwestycyjnych, wprowadzamy zmiany w zapisach umownych, czy procedurach akceptacji podwykonawców. Stosując w przetargach na przykład kryteria pozacenowe chcemy zagwarantować jak najwyższy standard i efektywność w realizacji poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego - powiedział Andrzej Kaczmarek.

Na zaproszenie PSE w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kilkudziesięciu firm budowlanych zainteresowanych współpracą przy realizacji nowych inwestycji spółki.PSE, jako operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, zarządza obecnie portfelem ponad 110 inwestycji sieciowych w fazie realizacji oraz kilkudziesięcioma na etapie przygotowania.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018