Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Spółka Energoaparatura wchodzi w sektor górniczy

Autor:  WNP.PL (DC)  |  14-07-2017 11:26
Spółka Energoaparatura z Katowic postanowiła rozszerzyć działalność produkcyjną, usługową i handlową spółki w nowym obszarze aparatury rozdzielczej, sterowniczej i innych urządzeń elektrycznych z przeznaczeniem dla zakładów górniczych.

W szczególności planowane jest pozyskiwanie składników majątku, w tym zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych służących ww. celom.

Fot. PTWP (Michał Oleksy)

- Zarząd planuje dostosowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa do tych zamierzeń i jednocześnie wiąże z nimi plany wzrostu przychodów spółki oraz poprawy rentowności jej działalności gospodarczej - podała Energoaparatura w komunikacie.

Firma świadczy usługi w zakresie prac elektrycznych, elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki. Do tej pory Energoaparatura koncentrowała swoją działalność w sektorze elektroenergetycznym, chemicznym i petrochemicznym.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018