Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Słabe dane z rynku funduszy inwestycyjnych

Autor:  wnp.pl (Katarzyna Walterska)  |  16-07-2017 15:43
Napływy do funduszy akcyjnych ponownie rozczarowały. Pomimo powrotu wzrostów na giełdach (indeks WIG +1,5 proc. m/m w czerwcu) utrzymały się odpływy z funduszy akcji polskich (-85 mln zł). Na plus wyszły fundusze akcji zagranicznych, co pozwoliło osiągnąć łączne przepływy do kategorii akcyjnej w okolicach zera – wynika z zestawienia Trigon Dom Maklerski.

Drugi miesiąc z rzędu (po półtorarocznej passie napływów) saldo przepływów było ujemne również w funduszach absolutnej stopy zwrotu (- 285mln zł).

Fot. Fotolia

Silne pozostają jedynie fundusze stabilnego wzrostu, zrównoważone i pozostałe mieszane, ale skala napływów również osłabła w porównaniu z ostatnimi miesiącami.

Napływy utrzymują się jednak niezmiennie w bezpiecznych funduszach (obligacyjnych i pieniężnych), które w czerwcu odnotowały razem 743mln zł napływów.

W rezultacie łączne napływy do funduszy rynku kapitałowego wyniosły 692 mln zł, a z funduszy rynku niepublicznego odpłynęło 1,6 mld zł, co wynikało z likwidacji aż 12 FIZANów w Ipopemie.

Analitycy Trigon DM na podstawie przepływów netto do poszczególnych kategorii funduszy inwestycyjnych szacują, że instytucje te sprzedały w czerwcu akcje na GPW za ok. 66 mln zł.

Najwięcej nowych środków do funduszy rynku kapitałowego pozyskał ponownie PKO (373mln zł). Silny miesiąc z wynikiem 330 mln zł osiągnął również Investors.

Funduszy z odpływami netto było tylko kilka, a negatywnie zdecydowanie wyróżnił się ponownie PZU (-895mln zł). Wyraźnie wzrosły aktywa w Noble Funds TFI (+152% m/m) w związku z połączeniem z Open Finance TFI.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018