Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Prairie Mining przyśpiesza prace nad kopalniami Jan Karski i Dębieńsko

Autor:  WNP.PL (DC)  |  17-07-2017 09:54
Prairie Mining Limited zapewnia, że kontynuuje prace związane z rozwojem projektów budowy kopalni Jan Karski i Dębieńsko.

- W ostatnim kwartale Prairie z sukcesem kontynuowała realizacje swoich celów. Bardzo pozytywne wyniki studium ewaluacyjnego dla projektu Dębieńsko pozwoliły na szybsze rozpoczęcie wstępnych prac budowlanych, takich jak rozpoczęcie odwiertów geotechnicznych w celu zbadania gruntu pod nową infrastrukturę naziemną kopalni. Prace będą kontynuowane przez kilka następnych miesięcy. W ramach projektu Jan Karski wykonano zaawansowane testy węgla z ostatniego otworu badawczego - mówi Ben Stoikovich, prezes Prairie Mining.

Fot. Shutterstock

Jak dodaje, wyniki wskazują, że zakład będzie mógł produkować węgiel metalurgiczny typu 34 o bardzo niskiej zawartości popiołu. Ze względu na wysokie parametry jakościowe, produkt może osiągnąć wyższą cenę na rynku europejskim.

- Inwestycja budowy kopalni Jan Karski cieszy się niesłabnącym poparciem lokalnych społeczności i władz regionu, a Projekt zagospodarowania złoża „Lublin” został pozytywnie zaopiniowany przez OUG w Lublinie. W ostatnim kwartale do grona udziałowców Prairie dołączyło kilku renomowanych brytyjskich inwestorów instytucjonalnych, a fundusz CD Capital zwiększył zaangażowanie poprzez inwestycje kolejnych środków, w celu przyspieszenia realizacji naszych światowej klasy projektów surowcowych - przekonuje Ben Stoikovich.

Projekt Dębieńsko: przyśpieszenie prac


Wyniki Studium ewaluacyjnego dla projektu Dębieńsko potwierdziły potencjały techniczny i ekonomiczny inwestycji, co pozwoliło na przyspieszenie prac nad projektem. Zainicjowano procedury wyboru wykonawców dalszych studiów i analiz oraz przeprowadzono wstępne prace budowlane. Rozpoczęto także odwierty geotechniczne w celu zbadania gruntu pod nową infrastrukturę naziemną kopalni. W najbliższym czasie Prairie zamierza skoncentrować się na pracach zmierzających do przygotowania studium wykonalności oraz rozmowach z europejskimi hutami i koksowniami dotyczącymi warunków współpracy w przyszłości oraz umów typu off take.

W 2016 roku zużycie węgla koksującego w Europie wyniosło 47 mln ton, z czego około 85% pochodziło z importu spoza Europy. Prairie spodziewa się, że dzięki znaczącej przewadze kosztowej nad surowcem importowanym, wysokiej jakości węgiel koksujący typu 35 z Dębieńska będzie cieszył się dużym zainteresowaniem europejskich producentów stali.

Kopalnia Jan Karski: analizy węgla


Najnowsze analizy prób węgla z odwiertu przeprowadzonego na terenie przyszłej kopalni Jan Karski pokazują, że głównym produktem zakładu będzie węgiel koksujący typu 34 o bardzo niskiej zawartości popiołu. Wstępna analiza przeprowadzona przez zewnętrznych ekspertów wskazuje, że ten surowiec, ze względu na wysoką jakość, może być wyceniany o 10 proc. wyżej od ceny rynkowej dla tego typu węgla.

Pozytywne zaopiniowanie przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie Projektu zagospodarowania złoża „Lublin” jest kolejnym ważnym krokiem zbliżającym Spółkę do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą.

W nadchodzącym miesiącach Prairie planuje kontynuację rozmów z wybranymi chińskim instytucjami finansowymi, podczas gdy China Coal prowadzi prace mające na celu ukończenie Bankowego Studium Wykonalności w kolejnym kwartale. Zapowiedziano także dalsze prace mające na celu złożenie wniosku o wydanie koncesji wydobywczej.

Prairie Mining podsumowała aktualny stan przygotowań do budowy kopalni Jan Karski podczas konferencji zorganizowanej 16 maja w Lublinie.  Władze regionalne oraz społeczności lokalne wyraziły w jej trakcie silne poparcie dla inwestycji. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Ambasador Australii w Polsce, przedstawiciele samorządów woj. lubelskiego wszystkich szczebli oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Spółka podpisała umowę z PGE Dystrybucja, największym w Polsce dystrybutorem energii elektrycznej, określającą warunki przyłączenia przyszłej kopalni do sieci energetycznej. Moc przyłączeniowa od momentu rozpoczęcia produkcji węgla wyniesie 45 MW.

Prairie podpisała też umowę na wykonanie projektu i uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę dwutorowej linii energetycznej 110kV Wierzbica - Kulik o długości blisko 10 km.

Kopalnia Dębieńsko była pierwotnie uruchomiona w 1898 r. i prowadziła wydobycie do 2000 r. W 2006 r. projekt został pozyskany przez NWR, który dwa lata później otrzymał 50 letnią koncesję wydobywczą. Od października 2016 r. prace projektowe w Dębieńsku prowadzi Prairie Mining. Nowa kopalnia Dębieńsko ma wydobywać wysokiej jakości węgiel typu 35. Opublikowane w marcu 2017 roku Studium ewaluacyjne wykazało średni koszt operacyjny na poziomie 47 dolarów za tonę przy ustabilizowanej produkcji wynoszącej 2,6 mln ton. Będzie to najniższy koszt produkcji węgla koksującego dostarczanego na rynki w Europie środkowej.

W Lubelskim Zagłębiu Węglowym spółka zakończyła program rozpoznawczy, a sporządzona dokumentacja geologiczna została zatwierdzona przez Ministra Środowiska. Tym samym Prairie uzyskała pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą. Całkowite zasoby węgla w złożu węgla kamiennego „Lublin” oszacowane zgodnie z międzynarodowymi standardami (JORC) wynoszą 728 mln ton, w tym w kategorii wykazane 352 mln ton. Planowana roczna produkcja węgla handlowego wyniesie 6,3 mln ton. Kopalnia Jan Karski zostanie zaprojektowana i wybudowana przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, co w połączeniu z bardzo korzystnymi warunkami geologicznymi w Zagłębiu Lubelskim, pozwoli na uzyskanie najniższych kosztów wydobycia węgla kamiennego w Europie Łączne nakłady inwestycyjne lubelskiego projektu szacowane są na 632 mln dolarów.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018