Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Konsorcjum z Bumech z umową na prace w kopalni Murcki-Staszic za 49,1 mln zł

Autor:  WNP.PL (DC)  |  17-07-2017 10:35
Kopalnia Murcki-Staszic podpisała z konsorcjum w składzie Bytomski Zakład Usług Górniczych z siedzibą w Zabrzu (lider konsorcjum) oraz Bumech, spółki Beprinż Strefa z siedzibą w Zabrzu umowę na wykonanie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 108 w pokładzie 401/1 w polu S na poziomie 500 m.
Fot. PTWP (Andrzej Wawok)
Wartość przedmiotu umowy wynosi 49,19 mln zł brutto (czyli 39,99 mln zł netto).

Termin realizacji umowy wynosi 24 miesiące od przekazania frontu robót.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018