Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Alumetal spodziewa się pogorszenia wyników

Autor:  WNP.PL (PIM)  |  17-07-2017 10:42
Niekorzystny stosunek kosztu złomu do cen wyrobów gotowych i utrzymująca się na rynku duża presja na marże spowodowały, że w drugim kwartale roku Grupy Alumetal spodziewa się pogorszenia wyników.

Jak wynika z szacunków zarządu Alumetalu rezultaty finansowe spółki na poziomie EBIDTA i znormalizowanego zysku netto w drugim kwartale 2017 roku mogą się pogorszyć odpowiednio o około 20 proc.  i 25 proc.  w stosunku do wyników osiągniętych w pierwszym kwartale br., kiedy to Alumetal wypracował 25,5 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA oraz 18,1 mln zł znormalizowanego zysku netto. Spodziewane przez Alumetal rezultaty II kw. to efekt niekorzystnej relacji pomiędzy cenami zakupu złomów aluminiowych a cenami sprzedaży wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz faktu, że presja na marże dotyczy pełnej gamy produktowej Grupy Alumental, a nie tylko stopów standardowych.

Fot. Piotr Myszor

- Rynek automotive ciągle wydaje się być silny, gdyż poziom rejestracji utrzymuje tendencję wzrostową – w pierwszym półroczu rejestracje samochodów osobowych w Unii Europejskiej wzrosły o 4,7 proc.  rok do roku - komentuje Szymon Adamczyk, prezes zarządu spółki. - Alumetal ma wysoką efektywność, niskie koszty produkcji, nowoczesne i zdywersyfikowane technologicznie linie produkcyjne, a co najważniejsze - bardzo doświadczoną kadrę, dzięki czemu jest gotowy na wyzwania rynkowe. Mamy do czynienia z czwartym w naszej piętnastoletniej historii okresem tak dużej presji na marże. Warto jednak wspomnieć, że po kilku kwartałach niższych zysków przychodziły okresy wysokiej rentowności i bardzo dobrych wyników finansowych. Ostatnio z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w 2013 roku - dodaje Szymon Adamczyk.

Wspomniany przez Szymona Adamczyka okres presji na marże w 2013 roku spowodował, że zbankrutowała niemiecka spółka Oetinger, co wiązało się z zamknięciem na trwałe jej dwóch zakładów produkcyjnych i zmniejszeniem skali produkcji o 80 tys. ton. Było to wraz z poprawiającą się koniunkturą na rynku motoryzacyjnym impulsem do odbudowy marż. W kwietniu 2013 roku marża bazowa dla stopu 226 miała wartość 193 euro na tonę, podczas gdy już po trzech miesiącach było to 358 euro na tonę ( wzrost o 86 proc. ), a w maju 2015 roku – 480 euro na tonę ( wzrost o 148 proc. ). Dla porównania, w czerwcu br. marża bazowa miała wartość 285 euro na tonę. W latach 2014 – 2016 Alumetal znacząco poprawiał wyniki finansowe, osiągając w 2015 i 2016 roku najwyższe rezultaty w swojej historii. W 2013 roku Grupa Alumetal zanotowała 54 mln zł wyniku EBITDA oraz 36 mln zł zysku netto, natomiast w 2016 roku, pomimo już trwającej erozji marż wypracowała 116 mln zł wyniku EBITDA i 90 mln zł zysku netto przy sprzedaży 159 tys. ton wyrobów.

- Po uruchomieniu i optymalizacji zakładu na Węgrzech Grupa Alumetal posiada obecnie 233 tys. ton rocznych mocy produkcyjnych stopów aluminiowych, które z racji strategii maksymalizacji zysków, a nie sprzedawanych wolumenów, nie są dzisiaj w pełni wykorzystywane. Stąd w przypadku powrotu marż do racjonalnych poziomów i pełnego wykorzystania istniejących zdolności wytwórczych Alumetal jest przygotowany do osiągania nowych rekordowych poziomów wyników finansowych - mówi Szymon Adamczyk. Dodaje, iż na rezultaty finansowe generowane przez Grupę Alumetal dodatkowo pozytywnie powinna wpłynąć rozbudowa zakładu stopów wstępnych w Gorzycach, który już w I połowie przyszłego roku podwoi moce wytwórcze.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018