Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Fasing ma umowę z Bogdanką za 25,6 mln zł

Autor:  wnp.pl (Dariusz Ciepiela)  |  17-07-2017 14:57
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing podpisała z kopalnią Bogdanka umowę na dostawę fabrycznie nowych łańcuchów, ogniw oraz zgrzebeł do kompleksów strugowych. Maksymalna wartość umowy wynosi 25,67 mln zł. netto.
fot. PTWP

Do cen netto dolicza się podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. Minimalna wartość umowy wynosi 30 proc. maksymalnej wartości umowy netto.

Umowa zostaje zawarta na czas określony, na okres 18 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018