Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Ustawa poselska doprowadzi do spadku opłacalności inwestycji w OZE?

Autor:  wnp.pl (Dariusz Ciepiela)  |  17-07-2017 16:05
Na zaplanowanym na 18 lipca posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa omawiany będzie ogromnie ważny dla energetyki odnawialnej projekt zmian w ustawie o OZE. Przedstawiciele branży OZE alarmują, że nowe przepisy - procedowane w wyjątkowo szybkim tempie - mogą doprowadzić do spadku opłacalności inwestycji w odnawialne źródła.

Na wtorek, 18 lipca o godz. 18.00 zaplanowano posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, która będzie zajmować się poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt dotyczy m.in. wysokości opłaty zastępczej.

fot. PTWP (Paweł Pawłowski)

- Sejm błyskawicznie pracuje nad ustawą dot. opłaty zastępczej, korzystając m.in. z tego, że cała uwaga zwrócona jest na sądy i nie ma w tym tygodniu wstępu do Sejmu. Wprowadzenie proponowanych przepisów o opłacie zastępczej doprowadzi do dalszego upadku energetyki odnawialnej w Polsce, m.in. z powodu znacznego spadku opłacalności tego typu rozwiązań – mówi nasz rozmówca z branży OZE, proszący o zachowanie anonimowości.

Jego zdaniem niewykluczone jest, że ustawa gotowa będzie jeszcze w tym tygodniu.

W ocenie naszego rozmówcy poselski tryb procedowania ustawy (bez konsultacji społecznych), szybkie nadanie numeru druku (nr 1733) oraz przekazanie do pierwszego czytania, rodzi obawę, że projekt ten może zostać uchwalony przed wakacjami parlamentarnymi. Jeśli wziąć pod uwagę, że w bieżącym tygodniu ograniczono możliwość wstępu na teren Sejmu przy użyciu przepustek jednorazowych, może okazać się, że ustawa zostanie przyjęta bez możliwości zabrania głosu przez przedstawicieli branży, w sytuacji w której jej materia dotyka żywotnego inwersu ekonomicznego przedsiębiorców działających na rynku.

Złożony projekt zakłada zmianę sposobu obliczania opłaty zastępczej. Określenie jej na poziomie 125 proc. rocznej ceny średnioważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia jest jednoznacznie niekorzystne dla branży, ponieważ ogranicza ewentualny możliwy wzrost notowań tego drugiego instrumentu. Tym samym, tempo wzrostu notowań cen zielonych certyfikatów będzie ograniczone wysokością wartości opłaty zastępczej, która na mocy proponowanego projektu zostaje obniżona z 300,03 zł/MWh do ok. 39 PLN/MWh.

- Powiązanie jednostkowej opłaty zastępczej z rynkowymi cenami świadectw skutkowało będzie ustanowieniem niższego progu cenowego dla tych instrumentów, co może przyczynić się do powstania spadkowej tendencji notowań. Przedłożona propozycja jest niekorzystna, ponieważ nie przyczynia się w żaden sposób do rozwiązania problemu nadpodaży rynkowej świadectw pochodzenia, stanowiącej główny problem podmiotów eksploatujących aktywa wytwórcze odnawialnych źródeł energii – dodaje nasz rozmówca. 

Czytaj także: Niebagatelne znaczenie powiązania opłaty zastępczej z cenami zielonych certyfikatów

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018